Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 340 - Orthopedische technologieën

Moeizame onderhandelingen in de orthopedische sector

Beste ACV-lid,

Graag informeren wij u over de moeizame onderhandelingen in de orthopedische sector. Zoals steeds probeert het ACV op nationaal niveau de loon- en arbeidsvoorwaarden maximaal te verbeteren voor zoveel mogelijk werknemers. Dit jaar lopen de onderhandelingen echter bijzonder moeizaam. De regering moeide zich in het sociaal overleg en legde een loonnorm van 0% op, wat wil zeggen dat de lonen de komende twee jaar niet mogen stijgen, buiten de loonindexatie. Achteraf kwam de regering wel met een soort “koopkrachtpremie” voor bedrijven die hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt en die op die manier hun werknemers willen laten delen in de koek. Wat hoge of uitzonderlijk hoge winst dan wel is, moet echter bepaald worden door de sectorale sociale partners of via onderhandelingen op bedrijfsvlak. 

Na verschillende onderhandelingsrondes willen de werkgeversfederaties van de orthopedische sector enkel een heel strenge definitie maken van hoge winst of uitzonderlijk hoge winst, waardoor ze zeker zijn dat geen enkel bedrijf in de sector aan de definitie beantwoordt. ACV vindt het totaal nutteloos en onaanvaardbaar om een dergelijke definitie op te nemen in een sectorale cao, als we vooraf weten dat geen enkele werknemer hierdoor een koopkrachtpremie kan ontvangen. Het alternatief is dat er op bedrijfsvlak gesproken wordt. Maar voor een bespreking op bedrijfsvlak is er uiteraard ook een syndicale werking in de onderneming nodig, terwijl de orthopedische sector vooral bestaat uit kleine ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging. Ook hier gokken de werkgevers dat de vraag naar een koopkrachtpremie dan wel zal uitdoven. Daarom roepen wij iedere werknemer op om samen met de collega’s de vraag naar een koopkrachtpremie te stellen aan de werkgever. Dit kan met onze ondersteuning. Weet dat deze koopkrachtpremie ook voor de werkgever een voordelige (goedkopere) manier is om zijn personeel netto te belonen.

Eens te meer wordt hierdoor het belang duidelijk van een syndicale vertegenwoordiging in de onderneming zelf. Wie is er namelijk beter geplaatst om de polsslag van de onderneming te voelen dan u die er als werknemer dagelijks werkt? Wie is er beter geplaatst om uw collega’s te vertegenwoordigen en in overleg te gaan met de werkgever? Uiteraard bent u hierin niet alleen, maar krijgt u de nodige ondersteuning van beroepskrachten uit het grote ACV. 

Telt uw onderneming meer dan 50 werknemers, dan worden er in mei 2024 sociale verkiezingen georganiseerd waarbij u en uw collega’s u kandidaat kunnen stellen om deel te nemen aan het sociaal overleg in een comité preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Telt uw onderneming meer dan 100 werknemers, dan worden er in mei 2024 niet alleen sociale verkiezingen voor een comité preventie en bescherming op het werk, maar ook voor een ondernemingsraad (OR) georganiseerd.

Telt uw onderneming minder dan 50 werknemers, maar zijn er wel minstens 1/4de van het totaal aantal collega’s gesyndiceerd, dan kunnen wij ook zonder sociale verkiezingen een vakbondsafvaardiging oprichten.

Hebt u er zin in, eventueel samen met een andere collega, om het sociaal overleg in uw onderneming op te starten? Neem dan zeker contact op met ons, dan bekijken we samen hoe we verder gaan.

Vriendelijke groeten,

An Devriese
Sectorverantwoordelijke