Syndicale premie 2021 Textiel

Syndicale premie 2021

Bedrag van de premie : € 145


  • Je mag het attest afgeven aan je ACV-afgevaardigde of het ACV-secretariaat
  • De betaling gebeurt door het fonds vanaf 1 december 2021

Klik hier voor de affiche in pdf-formaat

Personalization