Sectoraal akkoord Textiel arbeiders (PC120) voor 2019-2020

Op woensdage 12 juni werd een sectoraal akkoord bereikt in de sector.

Hierna vindt u de krachtlijnen van deze overeenkomst:

1. WERKZEKERHEID
• Verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen

2. KOOPKRACHT
•Verhoging baremieke en effectieve lonen met € 0,14 vanaf 01.09.2019

3. SOCIALE FONDSEN
• Verhoging van de aanvullende sociale toelage met € 0,33 per dag (6-dw)
• Invoering van een sectoraal aanvullend pensioen: pensioenbijdrage van 1% netto vanaf 01.01.2020
• Buitenwettelijke vakantietoelage:
   - Regeling 1: SWT/pensioen in 2019 en SWT in 2020
   - Regeling 2: pensioen of vervroegd pensioen in 2020-2024

4. MOBILITEIT
• Invoering van een fietsvergoeding van € 0,20 voor de periode 01.09.2019 t/m 31.12.2020. Gunstigere regelingen op ondernemingsvlak blijven behouden.
•Toepassing van de derdebetalersregeling

5. VORMING EN OPLEIDING
• Verderzetten van de sectorale opleidingsinspanningen met aandacht voor het groeipad en de risicogroepen

6. KWALITEIT VAN DE LOOPBAAN
• Loopbaanplanning:
   - Verlenging cao tijdskrediet
   - Verderzetten van het stelsel Vlaamse aanmoedigingspremies
   - Verlaging van de anciënniteit voor de eerste anciënniteitsdag van 20 jaar naar 18 jaar
   - Sectorale tussenkomst voor bepaalde zachte landingsbanen voor de periode 2019-2020
•Eindeloopbaan:
   - Verlenging van alle bestaande stelsels SWT (tot 30.06.2021) en landingsbanen conform de NAR-cao’s

7. VERLENGING VAN ALLE CAO’S VAN BEPAALDE DUUR

Klik hier voor het gemeenschappelijk pamflet textiel in pdf-formaat.

Personalization