Nieuwe beschermingspremie in 2021

In mei zal de regering een nieuwe beschermingspremie toekennen aan werknemers die in 2021 opnieuw periodes van
tijdelijke werkloosheid kenden. Deze premie is een nieuwe versie van de beschermingspremie die in 2020 werd betaald.
Weet je nog, eind 2020 heeft de RVA een “eindejaarspremie” (ook wel beschermingspremie genoemd) toegekend aan

werknemers die een lange periode van tijdelijke werkloosheid hadden doorgemaakt.

Deze tweede beschermingspremie zal in mei 2021 toegekend worden aan werknemers van wie de onderneming op 1 maart 2021 nog gesloten was en die tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 perioden van tijdelijke werkloosheid hebben gekend.

Voor meer info, lees onze Nieuwsflashes:

Personalization