Nieuws cultuurvakbond

©Shutterstock

Het is zo ver. De sector start stilaan terug op. Dat voelt goed. Als vakbond beseffen we wel dat daar niet alles mee is opgelost. De cultuursector is door een moeilijke periode gegaan. Wij proberen er mee voor te zorgen dat we de gevolgen van besparingen zo goed als mogelijk kunnen opvangen.

Vakantiegeld artiesten

Wie als artiest in tijdelijke werkloosheid werd gezet kreeg plots de boodschap dat het vakantiegeld een stuk minder zou zijn. De gelijkstelling die wettelijk is voorzien blijkt onvoldoende in heel wat gevallen.

Wij hebben de minister gevraagd om tijdens de periode van de tijdelijke werkloosheid omwille van corona geen plafond te hanteren voor de berekening van het vakantiegeld. Het kabinet van de minister van werk lijkt niet zo ver te willen gaan, maar lijkt wel bereid iets te doen. Wij gaan verder in gesprek met de politiek en de werkgevers om het verlies zo goed als mogelijk te compenseren.  

Nieuw sociaal akkoord (VIA 3 voor de kunsten)

We bereikten een nieuw VIA voor de kunsten. Wadisda?! In een VIA onderhandelen we met werkgevers en de minister van cultuur over middelen voor koopkracht en kwaliteit. We bekomen zo bijna 2 miljoen euro aan extra middelen. De eindejaarspremie wordt met 500 euro opgetrokken, … (lees meer).

Boek: Vlaanderen excelleert?!

De minister van cultuur Jambon begon met een stevige valse noot. De minister wil besparen op cultuur. Als sector zeiden we allen samen: non pasaran. Onze vorige sectorverantwoordelijke Ine Hermans en schreef samen met de collega van ACOD een boek over die protesten. Luister nu naar de podcast … 

Personalization