Recreatieve activiteiten: bioscopen en toeristische attracties gesloten

©Shutterstock

Sinds middernacht op 13 maart zijn alle bioscopen en toeristische en culturele attracties gesloten voor het publiek. Hierdoor kunnen werknemers niet meer werken. Er bestaan 2 situaties voor de werknemers:

 1. Je bent ziek of in quarantaine geplaatst: links hier
 2. Jouw bedrijf is gesloten en je bent tijdelijk werkloos

  In het kader van het coronavirus zijn er 2 soorten tijdelijke werkloosheid mogelijk: om economische redenen en omwille van overmacht. Welke soort werkloosheid van toepassing is voor jou, hangt af van de afspraken die gemaakt werden in je sector of in je bedrijf. In de twee gevallen ontvang je een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid indien je aan de voorwaarden voordoet.

  Studenten hebben geen recht op uitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid. 

  • 2.1. Hoe verloopt de procedure?

  De uitkering tijdelijke werkloosheid moet worden aangevraagd bij het ACV dienstencentrum aan de hand van de formulieren C1 gezinstoestand en C3.2-werknemer die door jou moeten worden ondertekend.

  Het ACV zal je aanvraag indienen bij de RVA.

  Gedurende de maand van werkloosheid houd je zelf een controlekaart C3.2A bij. Dit document moet je ontvangen van je werkgever. Op het einde van de maand breng je deze controlekaart ondertekend binnen in het ACV-dienstencentrum.

  De werkgever stuurt op het einde van de maand het betaaldocument naar het ACV met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid.

  Het ACV berekent daarna het bedrag van de uitkering en stort dit bedrag op je bankrekening.

   

  • 2.2. Welke uitkering ontvang je indien je tijdelijk werkloos wordt gesteld?

  Je ontvangt een bedrag dat gelijk is aan 70 % van je gemiddelde loon (begrensd tot 2 754,76 euro per maand).

  Op die werkloosheidsuitkering wordt een fiscale voorheffing ingehouden van 26,75 %.

  In bepaalde gevallen is er een toeslag voorzien bovenop de werkloosheidsuitkering.

   

  • 2.3. Waar en wanneer kan je bij ons terecht?

Voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid kan je terecht in het plaatselijk ACV-dienstencentrum (https://www.hetacv.be/contacteer-ons/dienstencentrum)

In ondernemingen met syndicale werking kan je al je vragen stellen aan je ACV-afgevaardigde.

De situatie ten gevolge van corona wijzigt zeer snel. Het is dan ook uitermate belangrijk dat je de komende dagen onze website (https://www.hetacv.be/) en facebookpagina (https://www.facebook.com/acvvoedingendiensten/) in de gaten houdt. Begin volgende week zullen wij je via deze kanalen meer kunnen meedelen over de praktische richtlijnen voor de opmaak van je dossier.

Wij houden je via deze weg op de hoogte en je vindt er een antwoord op vaak gestelde vragen.

Personalization