Corona-richtlijnen personeel Vlaamse overheid

©Shutterstock

Het coronavirus houdt de wereld in de ban. Uiteraard blijft ook het personeel van de Vlaamse overheid er niet van gespaard. Wij geven je de belangrijkste richtlijnen mee.

Thuiswerk

Maximaal thuiswerken

 • Je werkt minstens tot en met 31 augustus maximaal van thuis uit en komt alleen naar kantoor voor activiteiten die je niet thuis kunt uitvoeren.
 • Je leeft eventuele bijkomende lokale maatregelen van de gouverneur of burgemeester van je woonplaats na. Hebben die maatregelen een impact op de uitvoering van je functie? Contacteer dan je leidinggevende. Het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid volgt mogelijke strengere lokale maatregelen ook op en neemt waar nodig bijkomende beslissingen.
 • Ben je jobstudent? Contacteer dan je leidinggevende om te kijken wat de richtlijnen zijn binnen jouw entiteit. Je voert je taken maximaal van thuis uit. Het Agentschap Overheidspersoneel onderzoekt de juridische mogelijkheden om jobstudenten een aangepast takenpakket te geven of hun contract vroegtijdig te beëindigen. Meer informatie volgt.
 • Ben je terreinmedewerker of een medewerker met een contactfunctie? Dan kun je het werk blijven doen. Je kunt thuisbezoeken en inspecties uitvoeren, maar moet de hygiënemaatregelen respecteren, de afstandsregels naleven en een mondmasker dragen. Entiteiten kunnen extra persoonlijk beschermingsmateriaal voorzien op eigen budget. Het Facilitair Bedrijf kan ondersteunen in de aankoop daarvan.

Kinderopvang en mantelzorg

Werk je thuis en sta je (deels) in voor de opvang van je kind(eren) of voor mantelzorg? Probeer dan opvang te zoeken of neem een verlofstelsel. Er bestaat binnen de Vlaamse overheid geen omstandigheidsverlof voor opvang van je kind(eren). Je kunt wel gebruik maken van je jaarlijkse vakantie, onbetaald verlof of andere verlofvormen

Vind je geen oplossing? Contacteer dan je leidinggevende. Je departement of agentschap beslist zelf in welke mate je thuiswerk mag combineren met de opvang van je kind(eren) of mantelzorg.

Online samenwerken

Als je thuiswerkt zijn er verschillende digitale toepassingen om toch voldoende contact met je collega's en leidinggevende te houden. Je kunt rekenen op specifieke hulp, ondersteuning en webinars over deze toepassingen.

Gebouwen

Gebouwen blijven open, maar dienstverlening is beperkt. Er gelden praktische afspraken. In bepaalde situaties moet je een mondmasker dragen in het gebouw. Lees alles op de website van de Vlaamse overheid.

  Ziekte en deeltijdse prestaties na ziekte

  Ben je ziek, meld dit dan via de gebruikelijke procedure in je entiteit. Zo wordt je ziekte geregistreerd in Vlimpers. Je bezorgt je ziekte-attest aan het geneeskundig controleorgaan.

  Ben je in de dagen voor besmetting op kantoor geweest? Meld dit aan je leidinggevende en de contactonderzoeker als die je contacteert. Die laatste zal de arbeidsarts op de hoogte brengen die eventueel maatregelen op de werkvloer kan opleggen.

  Dienstreizen

  Dienstreizen naar het binnenland kunnen doorgaan.

  Essentiële dienstreizen naar landen binnen de Europese Unie (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) kunnen doorgaan als de kleurcode van de bestemming "groen" is op de dag van vertrek.

  Als het land waarin je verblijft van code groen naar code oranje of rood gaat, waarschuw je je leidinggevende en keer je het best zo snel mogelijk terug. De kosten worden betaald door je werkgever.

  Ieder land kan je een verplichte quarantaine opleggen bij aankomst. Je volgt de lokale regels van het bestemmingsland.

  Bij terugkeer uit het buitenland geldt het algemene Belgische systeem van de kleurcodes: 

  • Je keert terug uit een rode zone: verplichte quarantaine
  • Je keert terug uit een oranje zone: geen verplichte quarantaine maar wees waakzaam

  Je vult binnen de 48 uur voor je aankomst in België het Public Health Passenger Locator Form in. Je leidinggevende ziet erop toe dat dat gebeurt.

  Binnen je organisatie kunnen nog extra afspraken gelden rond (zelf)quarantaine bij thuiskomst uit het buitenland. Bespreek ze met je leidinggevende en maak goede werkafspraken.

  Besmetting voorkomen

  Onderstaande maatregelen blijven behouden:

  • Voorkom besmetting, door extra aandacht voor (hand)hygiëne en zoveel mogelijk afstand te bewaren. Wie ziek is, blijft thuis.
  • Alle evenementen worden minstens tot en met 31 augustus afgelast. Ook opleidingen gaan niet door of worden uitgesteld, tenzij ze digitaal kunnen plaatsvinden.
  • Vergaderingen: Kies voor vergaderingen op afstand of voor vergaderingen in ruimtes waar er voldoende afstand is tussen de deelnemers (minimaal 1,5 meter). Niet-dringende vergaderingen stel je uit indien ze niet op een andere manier georganiseerd kunnen worden. In een vergaderzaal mag maximaal de helft van de stoelen worden ingenomen.

  Elke entiteit kan indien nodig specifieke en bijkomende maatregelen treffen, zoals bv. de VDAB. Je kan die info het best raadplegen via het intranet van jouw entiteit.

  (Bron: www.overheid.vlaanderen.be)

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.