ACV Openbare Diensten niet akkoord met discriminerende maaltijdchequeregeling

ACV Openbare Diensten is naar de Raad van State getrokken met het maaltijdchequedossier van de Vlaamse ambtenaren. De Vlaamse regering wil ambtenaren die overgeheveld zijn van de federale naar de Vlaamse overheid maaltijdcheques toekennen van € 4, terwijl de andere niet-overgehevelde ambtenaren maaltijdcheques ontvangen van € 7. Dat is pure discriminatie. We wachten nu op een oordeel van de Raad van State.

Aan het einde van 2015 nam de Vlaamse regering een besluit tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), waarin een aantal regels werden bepaald voor ambtenaren die vanaf 2015 werden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. Volgens de wet moeten de overgehevelde ambtenaren bij de Vlaamse overheid minstens even veel verdienen als wat ze zouden verdiend hebben bij de federale overheid. Om de overgehevelde ambtenaren in te schalen moest dus een vergelijking worden gemaakt tussen hun federale loon en hun Vlaamse loon. 

De Vlaamse regering schreef echter in haar besluit in dat bij het maken van die vergelijking het voordeel van de maaltijdcheques moest bijgeteld worden bij het Vlaamse loon. ACV Openbare Diensten ging daar niet mee akkoord, omdat maaltijdcheques een sociaal voordeel zijn dat geen loon uitmaakt. Ze tellen niet mee voor de berekening van uitkeringen en van het pensioen, je heb er geen recht op als je afwezig bent, ...

Daarom stelden we voor twee leden, die elk een “typisch” dossier hadden, procedures in bij de Raad van State. We vroegen de Raad om de artikelen te vernietigen die bepaalden dat de maaltijdcheque moest worden meegerekend. De Raad van State gaf ons gelijk en dus mochten maaltijdcheques niet meer worden meegerekend bij de inschaling. 

Eind 2019 nam de Vlaamse regering echter een nieuw besluit tot aanpassing van het VPS, waarin ze bepaalde dat de ambtenaren die vanaf 2015 werden overgeheveld, slechts recht hadden op een maaltijdcheque van € 4 in plaats van de normale € 7 waarop de andere (niet-overgehevelde) Vlaamse ambtenaren recht hebben. Ook voor ambtenaren die vanaf 2019 overgeheveld waren vanuit de federale overheid zou het VPS worden aangepast. Ook voor die personeelsleden bepaalde de Vlaamse regering dat ze slechts recht hebben op een maaltijdcheque van € 4.

ACV Openbare Diensten ging niet akkoord, omdat dit een discriminatie betekent tussen de overgehevelde en de andere Vlaamse ambtenaren. Daarom stelden we in vier typedossiers van personeelsleden die in 2015 en 2019 werden overgeheveld beroep in bij de Raad van State. We vroegen aan de Raad om de betreffende artikelen in de besluiten te vernietigen. Nadat wij en de Vlaamse overheid onze argumenten indienden bij de Raad, formuleerde de auditeur zijn adviezen over de twee zaken, die we enkele dagen geleden ontvingen. En wat blijkt … de auditeur geeft ons gelijk! Volgens de auditeur is deze regeling discriminerend voor de overgehevelde ambtenaren, omdat zij hetzelfde werk verrichten als hun andere Vlaamse collega’s. Dat is zeer goed nieuws! In de meeste rechtszaken volgt de Raad van State namelijk het advies van de auditeur, maar niet altijd …

We mogen dus het vel van de beer nog niet verkopen, maar we hebben wel goede hoop op positieve uitspraken van de Raad. Wanneer de Raad zijn uitspraken zal doen, is moeilijk in te schatten. Dat kan binnen enkele maanden al zijn, maar zou ook pas na meer dan één jaar kunnen zijn.

Personalization