Corona-richtlijnen personeel politie

Het coronavirus houdt de wereld in de ban. Uiteraard blijft ook het personeel van de politie er niet van gespaard. Wij geven je de belangrijkste richtlijnen mee.

Opleidingen en trainingen

 • opleidingen en trainingen met  een rechtstreeks fysiek contact (GPI 48 en GPI 81 – dwang zonder vuurwapen en PITIP, EHBO, enz.) blijven opgeschort
 • de basis- en functionele opleidingen worden in een aangepaste vorm verdergezet, in die zin dat fysieke contacten dienen vermeden te worden. Het gebruik van alle mogelijkheden van zelfstudie en het ter beschikking stellen van studiemateriaal aan de deelnemers, wordt aanbevolen. Daar waar mogelijk worden de oefeningen op elektronische wijze uitgevoerd
 • de voortgezette, baremische en gecertificeerde opleidingen, georganiseerd door ANPA, worden opgeschort. Deze opleidingen kunnen in geval van dringende operationele noodzaak opnieuw worden georganiseerd
 • de examens  blijven doorgaan. De examens of een deel ervan, waar een rechtstreeks fysiek contact voorzien is, worden in de tijd uitgesteld. Indien hierdoor de opleiding in haar duurtijd wordt verlengd, zal de benoemingsdatum ten uitzonderlijke titel met terugwerkende kracht worden verleend.

Rekrutering en selectie

De selectie- en rekruteringstesten blijven verder gaan met inachtneming van de hygiëne voorschriften en het reinigen van het materiaal tussen elke test. Voorhoofdthermometers  worden voorzien voor het testen van de kandidaten. Organisatorische maatregelen zullen bijkomend worden genomen om de social distancing te concretiseren.

Dienst Horeca

De dienst Horeca past haar dienstenaanbod aan en voorziet meeneemmaaltijden (take away). De refters an sich worden gesloten.
De praktische modaliteiten worden per complex bepaald en gecommuniceerd.

Vergaderingen

De aanbevelingen inzake  social distancing gelden eveneens voor de vergaderingen die voorzien zijn in het kader van het sociaal overleg.

Contact met een besmet persoon

Voor de personeelsleden die een nauw contact hebben gehad met een persoon met bevestigde covid-19, zijn de volgende richtlijnen van toepassing:

 • zij dienen zich niet op het werk aan te bieden of, in voorkomend geval, krijgen zij de toestemming om huiswaarts te keren. In dit geval verkrijgen zij een dienstvrijstelling voor die dag
 • zij nemen onmiddellijk contact op met hun huisarts. In functie van de diagnose
  • zijn ze gedekt door een medisch getuigschrift
  • zijn ze niet ziek en kunnen ze het werk hervatten
 • wanneer de behandelende arts, in afwachting van de diagnose, aanbeveelt om thuis te blijven, wordt hetzij thuiswerk verricht, hetzij, wanneer thuiswerk niet mogelijk is, een dienstvrijstelling verleend.


Surf voor permanente geactualiseerde informatie naar PolNews.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.