Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

402.02 - Openbare zorgsector

Neem deel aan de nationale non-profitbetoging

Doe mee met de nationale non-profitbetoging op 2 juni! We verzamelen met ACV Openbare Diensten vanaf 9.30 uur aan de Simon Bolivarlaan, zijkant van de hoofdzetel, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel. Daarna sluiten we aan bij de collega’s van ACV Puls.

Met deze betoging willen we een krachtig signaal geven:

Nooit meer terug naar besparingen in de sector.
De sociale akkoorden moeten volledig worden uitgevoerd.
De regeringen moeten verder investeren in zorg en welzijn.
De werkomstandigheden moeten verbeteren en de werkdruk moet omlaag.
Geen afbouw van openbare zorg en welzijn en een uitdrukkelijke halt aan privatisering en commercialisering. 

Tijdens de eerste lockdown was de appreciatie voor het personeel uit zorg en welzijn bijzonder groot. Mensen kwamen elke dag even “uit hun kot” om te applaudisseren en er werden witte lakens uit het raam gehangen. Twee jaar later moeten we vaststellen dat er van die brede appreciatie maar weinig overblijft. De werkdruk is nog steeds onmenselijk hoog, personeelsleden zijn oververmoeid en vallen uit door ziekte en burn- out. De personeelsleden die de sector definitief verlaten is veel te groot. De speciale aandacht voor de sector lijkt weggeëbd. Hoog tijd voor actie.

De coronacrisis zorgde ervoor dat onze eisen bespreekbaar werden. We konden twee belangrijke akkoorden afsluiten: een federaal zorgakkoord voor de ziekenhuizen en een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren (VIA6). De akkoorden bevatten maatregelen voor koopkracht en bijkomend personeel.

ACV Openbare Diensten erkent de inspanningen maar stelt ook vast dat niet alle dringende problemen zijn opgelost. De ontelbare signalen die we krijgen vanuit het werkveld doen ons meer dan ooit beseffen dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de sector overeind te houden. Bovendien moeten we heel waakzaam blijven en kan er door de regeringen niet zomaar worden overgegaan tot de orde van de dag. Dat zou onaanvaardbaar zijn.

De openbare zorg- en welzijnssector staat meer dan ooit onder druk en wordt geconfronteerd met maatregelen die zullen uitmonden in minder kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg.

Er is meer nodig dan IFIC

De uitrol van IFIC is in de openbare ziekenhuizen en de woonzorgcentra volop aan de gang. Voor heel wat personeelsleden zal dat een loonsverhoging inhouden, maar anderen blijven compleet in de kou staan. Toch werd de uitrol van IFIC door de minister-president van de Vlaamse regering verkocht als een algemene koopkrachtmaatregel van 6%. En dat is het natuurlijk niet:

  • Voor oudere werknemers is de nieuwe IFIC- verloning vaak geen voordeel. Zij leverden tijdens de coronacrisis nochtans evenveel inspanningen en voelen zich nu genegeerd.
  • Er moet verder werk worden gemaakt van een betere verloning voor de zorgkundigen.
  • De lonen van de laagste verdieners in de zorg moeten omhoog.
  • Bepaalde functies die veel bijscholing of specialisatie vergen, worden vaak ondergewaardeerd.

De werkdruk en de openstaande vacatures

De middelen voor bijkomend personeel zijn onvoldoende en worden niet altijd op de juiste manier ingezet. De sector kampt met veel openstaande vacatures. Die vacatures zullen slechts kunnen worden ingevuld als ook de attractiviteit van een beroep in zorg en welzijn wordt verhoogd.

Geen onvrijwillige deeltijdse arbeid meer
Iedereen uit de sector moet voltijds kunnen werken als men dat wenst.

Verhoging van de vergoeding voor onregelmatige prestaties

Eindeloopbaanmaatregelen
Een beroep uitoefenen in zorg en welzijn tot je 65 of 67ste is bijna onmogelijk, oudere werknemers stromen noodgedwongen uit. En … we hebben iedereen nodig. Dat kan slechts als er bijkomende eindeloopbaanmaatregelen in alle sectoren van zorg en welzijn komen.

Vaste tewerkstellingsvormen en wegwerken van allerlei tijdelijke arbeidsregelingen
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt moet aan iedereen die in de sector wenst te werken ook werkzekerheid worden geboden. Enkel vormen van vaste tewerkstelling (contracten onbepaalde duur of statutaire tewerkstelling) zijn de oplossing. Allerhande tijdelijke arbeidsregelingen, zoals tijdelijke arbeidscontracten en interimarbeid moeten worden weggewerkt.

Opleidingen en zij-instroom

Door de sociale partners worden heel wat inspanningen geleverd om projecten op te zetten om de zij-instroom te verhogen. Niet iedereen die voor dergelijke opleiding geschikt wordt bevonden, kan ook starten aan de opleiding door een tekort aan middelen. Bijkomende middelen zijn broodnodig om de zij-instroom verder te verhogen.

Halt aan de privatiseringsdrang van regeringen, besturen en directies

Regeringen en sommige werkgevers zijn vaak meer bezig met structuren dan met de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg en welzijn.

De openbare zorg- en welzijnssector staat sterk onder druk. Zo worden ziekenhuisnetwerken aangegrepen om openbare ziekenhuizen te privatiseren. Voor ons kan het niet dat onder het mom van samenwerking openbare ziekenhuizen hun openbaar statuut moeten opgeven.

In de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren is de privatiseringsdrang van de Vlaamse regering ongezien. Door allerlei kunstgrepen wordt het afstoten van dienstverlening en privatisering gepromoot. Voor ons is en blijft het organiseren van zorg- en welzijnsvoorzieningen een kernopdracht van lokale overheden.

Bekijk het pamflet

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.