Verpleegkundige worden met behoud van loon? Schrijf je in!

Volgend schooljaar zullen opnieuw zo’n 250 personeelsleden van de openbare ziekenhuizen en de woonzorgcentra met behoud van loon een opleiding kunnen volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2).

De vervangende tewerkstelling voor de afwezigheid op de werkvloer van de cursisten wordt gefinancierd door het Fonds sociale Maribel van de Overheidssector.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen en je hebt ook een werkgeversattest en een schoolattest nodig. Bekijk hier meer informatie.

Je kandidatuur moet vóór 10 mei 2021 worden bezorgd aan de RSZ, bij voorkeur per e-mail op het adres maribel@rsz.fgov.be.

Personalization