Zet onze openbare woonzorgcentra niet in de uitverkoop

Onderteken de brief tegen privatisering en commercialisering van de zorg

Vlaamse parlementsleden hebben een decreetwijziging voorgelegd opdat openbare woonzorgcentra gemakkelijker kunnen worden geprivatiseerd en zelfs gecommercialiseerd. Dat doen ze zonder enig debat en onder het mom van "hoogdringende maatregelen in het kader van de coronacrisis". Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Wij schreven alvast de open brief "Zet onze openbare woonzorgcentra niet in de uitverkoop!".

De coronacijfers gaan opnieuw de hoogte in en de komende dagen zal blijken of we in toestanden terecht komen zoals tijdens de vorige twee golven. Eens te meer zal de maatschappij rekenen op de deskundigheid, de inzet en de moed van het personeel van de zorg- en welzijnsdiensten.

Je zou dus denken dat iedereen ondertussen wel weet hoe cruciaal het personeel uit zorg en welzijn is, dat commercie in zorg uit den boze is, dat het personeel geen koopwaar is … En toch slagen Vlaamse parlementsleden van de meerderheid erin om op de kap van het personeel en zonder enig maatschappelijk debat een decreetwijziging voor te leggen die ervoor zorgt dat openbare woonzorgcentra makkelijker kunnen worden geprivatiseerd en zelfs gecommercialiseerd.

Het ergste is dat ze proberen de wijziging erdoor te krijgen onder het mom van “hoogdringende maatregelen in het kader van de coronacrisis”, onder de waterlijn en in duistere achterkamertjes. Dit is nooit eerder gezien, of toch zeker niet in een parlementaire democratie. De coronacrisis heeft net bewezen dat een netwerk van openbare voorzieningen cruciaal is om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen.

Onze verontwaardiging en die van vele personeelsleden is bijzonder groot. Des te meer omdat er geen ruimte is voor een bespreking van het voorstel in de commissie en omdat de parlementsleden niet te vinden zijn voor een ruimer maatschappelijk debat. Zij vertikken het om advies te vragen aan alle relevante actoren op het terrein.

Vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront hebben wij dan ook een open brief gepubliceerd die ondertussen werd onderschreven door enkele tientallen academici. 

We laten geen verdere afbouw meer toe van openbare instellingen en we laten noch minder toe dat het personeel enkel als “kostenplaats” wordt gezien. Het tonen van wat respect voor het personeel van de openbare instellingen zou een beter en meer geloofwaardig signaal van het Vlaams parlement zijn geweest.

We roepen dan ook iedereen op om de open brief te ondertekenen, of je nu in de zorg werkt of niet. Van commercialisering wordt namelijk niemand beter.

Onderteken de brief via deze link of scan de QR-code:

QR_code_OpenBrief_WZC

Personalization