Positief getest zorgpersoneel moet thuis kunnen blijven

Volgens recente cijfers zijn er op dit moment 16 Vlaamse woonzorgcentra met een COVID-uitbraak. Op een totaal van 821 woonzorgcentra blijft dat cijfer dus laag. Dat is mee het resultaat van de grote inspanningen die tienduizenden verpleegkundigen, zorgkundigen en alle andere personeelsleden de voorbije maanden hebben gedaan.

Het aantal besmettingen in de samenleving stijgt waardoor de bescherming van kwetsbare groepen, ouderen en van het zorgpersoneel cruciaal blijft. Het is positief dat vanaf volgende week het personeel van woonzorgcentra, de gehandicaptenzorg of de psychiatrie opnieuw preventief getest kan worden.

Een andere evolutie is verontrustend: een aantal werkgevers vraagt aan personeelsleden die positief getest hebben, maar geen symptomen vertonen, om te blijven werken. We zien dat fenomeen, weliswaar op heel beperkte schaal, in de meeste zorgsectoren.

Er is op dit moment helemaal géén dringende noodzaak om asymptomatische personeelsleden toch te laten werken.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten vragen daarom dat de richtlijnen van Sciensano en de Vlaamse overheid aangepast worden zodat enkel in noodgevallen en acute crisissituaties asymptomatische personeelsleden blijven werken, uiteraard enkel in een gesloten COVID-afdeling en op vrijwillige basis. De gezondheid van het personeel, de bewoners en patiënten moet altijd primeren en er moet alles aan gedaan worden om de situatie zoals in maart en april te vermijden.

Personalization