Onderhandelingen voor Vlaamse zorg- en welzijnssector starten vandaag

Vandaag starten de onderhandelingen voor een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) in zorg, welzijn en cultuur. Wij hebben tijdens de zomermaanden aan de personeelsleden van de Vlaamse zorg- en welzijnssector gevraagd om hun bezorgdheden en behoeften via postkaarten aan ons door te geven. Op basis van die boodschappen hebben we een eisencahier opgesteld dat we nu aan de onderhandelingstafel zullen verdedigen.

Er bereikten ons nu al meer dan 500 postkaarten van personeelsleden van de Vlaamse gesubsidieerde instellingen en diensten. Op de kaarten schreven de personeelsleden hun bezorgdheden, behoeften en met welke problemen ze kampen bij het uitvoeren van hun job.

De postkaarten zullen overhandigd worden aan de Vlaamse regering. Zo maken we duidelijk dat het personeel wakker ligt van de structurele problemen die er op dit moment zijn in de sector. De boodschappen op de kaarten hebben we bovendien gebruikt als basis voor ons eisencahier, dat we vanaf vandaag aan de onderhandelingstafel zullen verdedigen. Het eisencahier wordt de komende weken verder uitgewerkt in specifieke onderhandelingsfiches voor de deelsectoren (ouderenzorg, kinderopvang, gezinszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg …).

Het personeel vraagt vooral:

  • meer personeel om de werkdruk te verminderen
  • hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden
  • meer vorming, opleiding en kwalificatie- en instroomtrajecten
Onze helden uit zorg en welzijn hebben de voorbije maanden hun uiterste best gedaan. Nu zitten ze op hun tandvlees. Het is dus hoog tijd om iets terug te doen!

Personalization