600 miljoen euro voor ziekenhuizen en thuisverpleging – Andere zorgdiensten mogen niet vergeten worden!

Onze acties lonen! De federale regering maakt 600 miljoen euro vrij voor structurele maatregelen in de federale zorgsector. Concreet gaat het om de ziekenhuizen en de thuisverpleging. Dat is goed nieuws, maar ook personeelsleden van de woonzorgcentra, gezinszorg en de andere zorg- en welzijnsdiensten moeten krijgen wat ze verdienen. We roepen daarom de Vlaamse regering op om het voorbeeld van de federale regering te volgen.

Concreet zal er 500 miljoen euro gaan naar de verhoging van de lonen in de sector en 100 miljoen euro naar de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dat komt boven de 402 miljoen euro die al  werd goedgekeurd in het parlement voor het zorgpersoneelsfonds en dat bestemd is voor opleidingen en bijkomende handen (zo’n 4000 in totaal) aan het bed van de patiënt. Ongeveer 30 % van het totale budget zal naar publieke zorginstellingen stromen.

Het gaat om een historisch akkoord. Nog nooit eerder leidden onderhandelingen zo snel tot resultaten. De aanhoudende druk van onze acties en jullie overweldigende deelname aan die acties heeft daarvoor gezorgd. 

Goed nieuws voor de federale zorgsector, maar ook op Vlaams niveau is de werkdruk groot en blijven de lonen laag. Ook de helden die werken in onze woonzorgcentra, de gezinszorg en andere Vlaamse zorg- en welzijnsdiensten moeten krijgen wat ze verdienen. 

Wij roepen de Vlaamse regering op om het voorbeeld van de federale regering te volgen en middelen vrij te maken voor de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren. Er mag geen concurrentie zijn tussen de federale en de Vlaamse zorgsectoren.

Wij blijven druk zetten tot we resultaat boeken. 

Personalization