Genoeg bespaard in de zorg- en welzijnssector!


Samen met onze collega’s van ACV Puls vertrekken we om 10.30 uur aan het Centraal Station voor een manifestatie door het centrum van Brussel die eindigt aan het kabinet van Vlaams minister Beke, Koning Albert II-laan, vlak bij het Noordstation.

Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op het vlak van zorg en welzijn. Het regeerakkoord sprak woordelijk over “het vrijmaken van stevige budgetten voor een warm en sociaal Vlaanderen”. Enkele maanden later is de realiteit veel minder rooskleurig. Het beleid van Vlaams minister van Welzijn Beke blijkt vooral een besparingsbeleid. Slachtoffers zijn het personeel, de bewoners en gebruikers en de instellingen. De besparingen komen de kwaliteit van zorg en welzijn niet ten goede, zoveel is duidelijk.

“Het beleid van Beke zal de werkdruk niet verminderen”
De beleidsopties zorgen ervoor dat de werkdruk niet vermindert, integendeel. Als er al sprake is van extra middelen voor bepaalde domeinen in zorg en welzijn dan haalt de regering ze uit besparingen in diezelfde sector. Als er niet dringend een bijsturing van het beleid komt, gaan we niet vooruit maar achteruit.

“De roep om meer personeel heeft een maatschappelijk draagvlak”
Voor de verkiezingen hebben we onze eisen duidelijk gemaakt. Na de verkiezingen en bij de vorming van de regering hebben we die eisen herhaald. We kregen daarvoor veel steun, niet alleen van het personeel maar ook van bewoners, familieleden en het brede publiek. Iedereen die in contact komt met een zorginstelling weet het wel. Hoe sterk de personeelsleden ook hun best doen, ze zijn met te weinig om nog kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Nog nooit is er zo’n maatschappelijk draagvlak geweest om meer personeel in te zetten. Enkel de Vlaamse regering lijkt dat niet te zien. Hebben we dan niet luid genoeg geroepen of is de regering wereldvreemd of, erger nog, willen ze gewoonweg niet?

“Onze stem laten klinken tot we gehoord worden”
Maar laten we er eerst van uitgaan dat onze boodschap nog niet voldoende luid was. Dus moeten we het nog eens proberen en massaal aanwezig zijn op de manifestatie van donderdag 5 maart.

Want we blijven roepen tot ze ons horen, dat is beloofd.

Bekijk hier het pamflet en de affiche

Personalization