Corona-richtlijnen personeel lokale besturen

©Shutterstock

Het coronavirus houdt de wereld in de ban. Uiteraard blijft ook het personeel van de lokale besturen (gemeenten, OCMW's ...) er niet van gespaard. Wij geven je de belangrijkste richtlijnen mee.

Algemeen: wat we vragen

Het welzijn van wie moet werken staat voorop: iedereen die moet werken moet dat op een veilige manier kunnen doen.

Thuiswerk is de norm: de lokale besturen hebben daarin een voorbeeldfunctie. Niet enkel computerwerk kan thuis gebeuren. Lokale besturen worden opgeroepen om te zoeken naar creatieve mogelijkheden om personeelsleden zinvolle taken te geven. We vragen te streven naar een maximale personeelsinzet. Wie thuis werkt, moet wel beschikbaar blijven.

Er kan creatief naar oplossingen gezocht worden voor medewerkers die tijdelijk hun gebruikelijk werk niet meer kunnen uitvoeren. Werknemers staan enerzijds klaar om te helpen de crisis te bedwingen en zullen zich flexibel opstellen zodat tijdelijke oplossingen mogelijk zijn. Anderzijds verwachten we ook flexibiliteit van de werkgevers betreffende tijdelijke problemen van de werknemers: quarantainemaatregelen, problemen met kinderopvang, … 

Niemand mag inkomensverlies leiden door deze hele situatie. Door dienstvrijstelling toe te kennen aan wie tijdelijk niet kan werken, kunnen lokale besturen hun personeel ondersteunen. Als er toch voor tijdelijke werkloosheid gekozen wordt, kunnen besturen het inkomensverlies compenseren door een aanvulling bovenop de werkloosheidsuitkering. Ook het toekennen van voorschotten kan het personeel behoeden voor financiële problemen.

Ben je ziek?

Als je ziek bent, contacteer dan zo snel mogelijk je huisarts en vraag om een doktersattest. De reglementering voor arbeidsongeschiktheid is van toepassing. Verwittig ook zo snel mogelijk je werkgever. Je afwezigheid wordt beschouwd als ziekteverlof. Als statutair wordt de ziekteperiode in mindering gebracht van je ziektekrediet. Als contractueel heb je recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

Kan je je gebruikelijke job niet uitvoeren?

We vragen je flexibel te zijn als je andere taken worden aangeboden. Er kunnen tijdelijk extra inspanningen worden gevraagd.

Als je dienstvrijstelling krijgt, verlies je in principe een maaltijdcheque. Dat is vervelend, maar je werkgever doet een serieuze inspanning door je dienstvrijstelling toe te kennen.

Als je werkgever van mening is dat je echt geen andere taak kan krijgen, kan hij je niet verplichten om vakantie of overuren op te nemen. Als je die daarvoor wil gebruiken is dat jouw keuze. Hoewel we vragen dat niet te doen, kan je werkgever overmacht inroepen. Dan moet je werkgever tijdelijke werkloosheid aanvragen. Hij zal dan moeten bewijzen dat hij je niet meer te werk kan stellen. De RVA neemt dan een beslissing. Je inkomensverlies kan gecompenseerd worden door een aanvulling bovenop de werkloosheidsuitkering. Als de werkgever economische werkloosheid inroept voor een arbeider, is zo’n aanvulling verplicht. Ook het toekennen van voorschotten kan helpen.

Verblijf je in quarantaine?

Door in quarantaine te gaan, bescherm je je medemensen. Er zou geen inkomensverlies mogen zijn. Meestal is thuiswerk de oplossing.

Verwittig zo snel mogelijk je werkgever. Je moet een bewijs van je arts voorzien dat quarantaine noodzakelijk is in jouw geval. Je situatie verschilt naargelang de aard van je tewerkstelling.

Statutairen

Voor quarantaine waarbij thuiswerk niet mogelijk is, kan de werkgever dienstvrijstelling toekennen.

Contractuelen

Voor quarantaine waarbij thuiswerk niet mogelijk is, kan de werkgever dienstvrijstelling toekennen. Je werkgever kan ook overmacht inroepen. Dan moet je een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Je werkgever zal dan moeten bewijzen dat hij je niet meer tewerk kan stellen. Vraag hier je tijdelijke werkloosheid aan. De RVA neemt vervolgens een beslissing. Je werkgever kan je inkomensverlies compenseren door een aanvulling te geven bovenop je werkloosheidsuitkering. Als de werkgever economische werkloosheid inroept voor een arbeider, is zo’n aanvulling verplicht. We vragen ook om voorschotten toe te kennen aan wie het financieel moeilijk heeft.

Contacteer ons

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.