Corona-richtlijnen personeel gevangenissen

©Shutterstock

Het coronavirus houdt de wereld nu al maandenlang in de ban. Uiteraard bleef ook het personeel van de gevangenissen er niet van gespaard. Aangezien we een gevangenis niet kunnen sluiten of in quarantaine plaatsen, moesten we de besmettingsrisico’s inperken.

Vanaf dag 1 pleitten we om het aantal personen die de gevangenissen betreden tijdelijk te beperken, en we vroegen ook voor een inperking van het aantal bezoeken aan de gedetineerden. FOD Justitie wou er midden maart eerst nog een weekendje over slapen, maar dankzij druk van het ACV werd die inperking toch op die fameuze vrijdag 13 maart 2020 van kracht (ipv 16 maart).

Om het besmettingsgevaar in de gevangenissen te bestrijden, vroegen we de toepassing van de richtlijnen van de World Health Organization voor bedrijven. Het voorzien van de nodige middelen voor hygiëne en regelmatige ontsmetting van toetsenborden, deurkrukken en bedieningsknoppen zijn essentieel in de strijd tegen de verspreiding van het virus.

Inmiddels heeft onze overheid de opdracht gegeven dat de minimale hygiënemaatregelen moeten kunnen worden genomen. Beschermende uitrusting en producten dienen zo vaak als nodig worden besteld, en zijn budgettair gedekt.

We vroegen de overheid ook een duidelijk plan van actie bij het vaststellen van besmetting van één of meerdere gedetineerden in een gevangenis en maatregelen te voorzien bij massale besmetting van personeel en hun plaatsing in quarantaine thuis.

De overheid publiceerde Bijzondere Instructies en een FAQ-pagina. Beide werden, en worden, zo vaak als nodige geüpdatet (desnoods dagelijks).  Daarvoor dienden we wel af en toe eens het gaspedaal in te drukken (op 22 mei was er zelfs een stakingsaanzegging nodig). Al het personeel kan de instructies en de FAQ op het intranet raadplegen.

We vragen ook alle personeelsleden hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze epidemie terugdringen gaat een gezamenlijke inspanning van iedereen vragen.

Er zijn niet altijd voldoende beschermende middelen aanwezig, en de gevangenissen hebben niet het gemakkelijkste cliënteel, maar schuif de ego’s, de rangen en standen en alle ergernissen aan de kant en laat het logisch verstand primeren. Het bootje van Justitie heeft al vele stormen overleefd, en alleen als we echt allemaal SAMEN aan hetzelfde touw trekken, zullen we ook deze orkaan overleven.

ACV Openbare Diensten blijft opvolgen, en indien nodig verder druk zetten.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.