Corona-richtlijnen personeel brandweer

©Shutterstock

Het coronavirus houdt de wereld in de ban. Uiteraard blijft ook het personeel van de brandweer er niet van gespaard.

In deze omstandigheden denken we dat het nuttig is de krachten te bundelen. We dringen daarom al enige tijd aan bij binnenlandse zaken op ondersteunende communicatie. Er is een FAQ gelanceerd waarin tal van vragen beantwoord worden.

Ondertussen werden voor brandweer verschillende schikkingen getroffen

Zo kunnen tijdelijk werkloze vrijwilligers in deze periode zonder sanctie al de activiteiten binnen brandweer blijven uitoefenen.

Er kwam ook meer duidelijkheid over beroepsziekten voor beroepspersoneel en werd de erkenning ook voorzien voor vrijwilligers. 

Het corona-ouderschapsverlof zal ook voor de brandweer gelden. 

We konden vermijden dat men zou afwijken van de arbeidstijdregeling voor brandweer, zodat voorziene en nodige rustmomenten gegarandeerd blijven.

Een eerste voorzichtig digitaal aanbod van opleidingen werd voorzien. 

We krijgen regelmatig cijfergegevens van netwerk brandweer over de afwezigheden wegens ziekte. Hieruit blijkt dat de situatie toch wel stabiel blijft.

Verschillende zones informeren goed en systematisch via hun kanalen in de vorm van nieuwsbrieven. De exit wordt op verschillende plaatsen voorbereid, hoewel brandweer uiteraard altijd paraat bleef. 

Het is echter best mogelijk dat je zelf nog met vragen leeft die niet direct beantwoord worden door je zone of door die FAQ. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren. We zullen alles in het werk stellen om het antwoord op jouw vraag te vinden.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.