ACV-Transcom Telecom/Proximus wint de anciënniteitsstrijd!

©Shutterstock

In februari 2018 startte ACV-Transcom een anciënniteitsdebat bij Proximus. We informeerden onze leden toen een allereerste keer over het complex anciënniteitsprobleem. We hadden namelijk opgemerkt dat niet iedereen een jubilarisgift kreeg! Dit bleek voort te vloeien uit een gebrek aan datakwaliteit. 

Proximus creëerde over de jaren heen namelijk verschillende types om bepaalde rechten toe te kennen, wat resulteerde in een complexe materie. We ontdekten na analyse 8 verschillende anciënniteitstypen, waarbij ook bleek dat medewerkers deze niet kon raadplegen:

1. Referentieanciënniteit voor opzegperiodes, opzegvergoeding en prioriteitsregels bij verlof.
2. Bedrijfsanciënniteit voor jubilarisgift en eindeloopbaan gratificatie (vertrekpakket dat financieel helpt bij de overgang naar pensioen).
3. Schaal & geldelijke anciënniteit voor het baremiek loon en de baremieke alignering
4. Dienstanciënniteit voor ziekteverlof van statutair personeel. 
5. Graadanciënniteit voor de schaalsprong van statutair personeel en de sprong voor contractueel personeel van niveau 3 en 4.
6. Travel anciënniteit voor de regeling van treintickets voor niet-actieve personeelsleden.
7. Functieband anciënniteit voor Merit (bonus) berekening van kaderleden en verkoopsmedewerkers.
8. Dienstperiode voor aanvullend pensioen: om aanvullende pensioenrechten te berekenen.
 
Het Telecom team van ACV-Transcom vond gewoonweg dat er geen extra soort anciënniteit nodig was om een geschenk en/ of een loopbaangratificatie toe te kennen. Door de introductie van de bedrijfsanciënniteit bespaarde Proximus enkele miljoenen en zouden sommige medewerkers nooit hun jubilarisgift krijgen of pas vele jaren later. 
Wij eisten dan ook gelijkheid en stelden voor om het concept bedrijfsanciënniteit af te schaffen! 

Men zou de jubilarisgift en de eindeloopbaan gratificatie zonder problemen kunnen linken aan de referentieanciënniteit want de eerste dag van tewerkstelling is uniek en gekend voor elke medewerker. Voor ons was dit de meest concrete, duidelijke en transparante werkwijze. 

Door de budgettaire impact schoof Proximus dit dossier op de lange baan. ACV-Transcom wist maar al te goed dat deze rechtzetting een prijs zou hebben! We hebben meer dan 2 jaar geijverd om deze discriminatie teniet te doen en gelijkstelling van anciënniteit te bekomen. We bleven volharden! We slaagden in onze opzet:

Bedrijfsanciënniteit wordt referentieanciënniteit dankzij ACV-Transcom!

De systemen zijn ondertussen aangepast en iedere medewerkers zal zijn gegevens kunnen controleren!

Aangepaste systemen:  De startdata zijn ondertussen allemaal in SAP aangepast. Deze aanpassing zal zichtbaar zijn op de fiscale fiche en individuele rekening. Bovendien is men momenteel in SAP de programmatie van de “anciënniteitsteller” van de referentieanciënniteit aan het aanpassen. Op basis van deze teller wordt het jaarlijks rapport met het aantal jaren anciënniteit gemaakt, dit wordt gebruikt voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie en de jubilarisgift. 

De rechtzetting heeft een impact op 20%  van het voltallige personeel, voor 1800 medewerkers werd de correctie doorgevoerd en zal er zodus een jubilarisgift en getrouwheidspremie kunnen worden toegekend.

De jubilarisgift gift zal zoals altijd in december uitbetaald worden, de getrouwheidspremie (bij 5,10,15,20 en 30 jaar dienst) zal reeds in september toegekend worden nadat de medewerkers ruimschoots de tijd hebben gehad om hun datum te controleren.

We raden onze leden dan ook aan deze gegevens goed na te kijken en naar ons terug te koppelen indien er iets niet correct is.

We zijn trots volhardend te zijn in de strijd voor onze Telecom leden! 
We zien het als bewijs dat de aanhouder wint.

Personalization