Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

501.04 - CLB

Laat je vakbondspremie niet aan je voorbijgaan!

Recht op een vakbondspremie? Laat ze niet aan je voorbijgaan!

Als gesyndiceerd personeelslid in het onderwijs of in de openbare sector ontving je je aanvraagformulier voor de vakbondspremie van 2023 in de loop van maart 2024 ontvangen.

Normaal ontving je het aanvraagformulier voor de vakbondspremie 2023 ten laatste op 31 maart 2024. De instantie die in het burgerlijk jaar 2023 jouw salaris betaald heeft, reikt het formulier uit: het departement Onderwijs, de scholengroep, de provincie ... Als je tijdens het jaar 2023 bij verschillende werkgevers uit de openbare sector werkte, ontvang je meerdere formulieren (bijvoorbeeld zowel van het departement Onderwijs als van de provincie). Maar je krijgt slechts één vakbondspremie, want de uitbetaling is gebaseerd op het betaalde lidgeld en niet op het volume van de tewerkstelling of op het aantal gewerkte dagen. De personeelsleden die hun vakbondspremie voor het jaar 2022 niet ontvangen hebben, kunnen die ook nog aanvragen. 

Wie heeft recht op een vakbondspremie?

Om recht te hebben op een vakbondspremie voor het jaar 2023 moet je aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  1. Je moet tijdens het jaar 2022 in het onderwijs of in een openbare dienst gewerkt hebben. De duur van de tewerkstelling (een volledig jaar of niet), de omvang ervan (voltijds of niet), de aard van de tewerkstelling (in een vacante betrekking of ad interim, in dienstactiviteit, in non-activiteit of in terbeschikkingstelling) of de hoedanigheid (vastbenoemd, tijdelijk) spelen geen rol. Maar niet iedereen die in het onderwijs werkte, heeft volgens die regeling recht op de vakbondspremie. Het onderhoudspersoneel in het gesubsidieerd vrij onderwijs ontvangt zijn loon bijvoorbeeld van het schoolbestuur, maar heeft geen recht op een vakbondspremie volgens de regeling van de openbare diensten. Zij hebben wel recht op een vakbondspremie van onze collega’s van ACV Voeding en Diensten. De bedienden die het schoolbestuur rechtstreeks betaalt en die vallen onder paritair comité 225 hebben geen recht op een vakbondspremie van de federale overheid, maar wel op de Vlaamse vakbondspremie (zie verder).
  2. Je moet gedurende het jaar waarvoor je de premie aanvraagt, aangesloten zijn bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel. Binnen ACV zijn dat COC en COV voor het Vlaamse onderwijspersoneel en ACV Openbare Diensten en ACV Transcom voor de Vlaamse ambtenaren. Het is niet nodig om tijdens het hele burgerlijk jaar aangesloten te zijn. 
  3. Je moet een minimale ledenbijdrage betaald hebben om de volledige premie te ontvangen. Als je die minimale ledenbijdrage niet betaalde, verlies je het recht op een premie niet volledig. De grootte van de vakbondspremie is afhankelijk van de grootte van de betaalde ledenbijdrage. Momenteel bedraagt de vakbondspremie maximaal 90 euro.

Als je niet aangesloten was bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel, je bijdrage niet hebt betaald voor 30 juni 2024 of overkomt van een andere vakcentrale van het ACV en je lidgeld niet op tijd aan COC betaalt, kunnen wij je geen vakbondspremie uitbetalen!

Aansluiten bij COC

Personeelsleden die van het departement een salaris ontvangen, maar die (onterecht) aangesloten zijn bij een andere vakcentrale van het ACV (bijvoorbeeld ACV Puls, ACV Voeding en Diensten ...) kunnen ook een vakbondspremie krijgen, op voorwaarde dat zij zich onmiddellijk aansluiten bij COC en aan COC de ledenbijdrage betalen. Die personeelsleden moeten bij hun aanvraagformulieren een ingevuld en ondertekend COC-inschrijvingsformulier voegen. Let op! Dat moet gebeuren voor 30 juni 2024, want COC kan de vakbondspremie pas uitbetalen nadat ze de ledenbijdrage heeft ontvangen. Ook als je niet overkomt van een andere vakcentrale en niet tijdig lidgeld aan COC betaalt, kunnen wij jou geen vakbondspremie uitbetalen!

Spreek ook je collega’s aan over de syndicale premie. We merken dat niet iedereen de syndicale premie aanvraagt. COC zal leden van wie we vermoeden dat ze recht hebben op een premie, maar die die niet aangevraagd hebben, mailen als we over hun mailadres beschikken. Zorg dus altijd dat je gegevens bij COC correct zijn. 

Het aanvraagformulier

Een deel van het aanvraagformulier moet je zelf invullen en ondertekenen. Je moet ook het rekeningnummer waarop de premie gestort moet worden, vermelden. In de rechterbovenhoek moet je je COC-lidnummer invullen. Dat lidnummer vind je terug op je lidkaart (een reeks van negen cijfers). Als je in de loop van 2023 veranderde van vakbond (van ACOD of VSOA naar COC), dan moet je dat vermelden op het aanvraagformulier en de bewijzen van betaling van de ledenbijdrage bij die andere vakbond toevoegen. Bij verandering van vakcentrale binnen het ACV naar COC moet je op het aanvraagformulier alleen vermelden dat je vroeger bij een andere ACV-centrale was aangesloten. De ingevulde aanvraagformulieren moet je onmiddellijk aan het provinciaal secretariaat bezorgen. Je kan daarvoor ook je lokale vakbondsafgevaardigde inschakelen. De aanvraagformulieren moeten COC voor 30 juni 2024 bereiken. Formulieren die we ontvangen na 30 juni 2024 mogen we reglementair gezien niet meer behandelen. 

Het gedownloade formulier kan je ons bezorgen op papier of via e-mail. Een papieren versie bezorg je volledig ingevuld en ondertekend via je vakbondsafgevaardigde of per post aan je secretariaat. 

Je kan het document ook scannen en via e-mail aan het secretariaat bezorgen. Een foto volstaat helaas niet! Helemaal digitaal kan het wel. Vul het document in en onderteken het digitaal met behulp van je e-ID of Itsme. Bezorg het ons via e-mail in pdfformaat.

Bezorg je ons één of meerdere formulieren te laat, dan kunnen wij die pas in het systeem invoeren in de loop van het jaar 2025 om in datzelfde jaar de premie uit te betalen.

Digitaal uitreiken van de premies

Personeelsleden die hun wedde ontvangen via AgODi (departement Onderwijs) krijgen hun formulier voor de syndicale premie via de website ‘mijn onderwijs - personeel’. Dat is hetzelfde digitale loket als waar je je salarisberekening kan opvragen en waar fiscale fiches staan. We merken dat door de omschakeling naar het digitale loket ‘mijn onderwijs - personeel’ er minder premies werden aangevraagd. We doen daarom nog een extra oproep om de premies van 2022, die sinds vorig jaar beschikbaar zijn, nog in te dienen. COC mag die nog uitbetalen als je ze bezorgt voor 30 juni 2024.

TIP: Vul je e-mailadres in, zo ontvang je meldingen van ‘Mijn onderwijs - personeel’ als er nieuwe documenten zijn!

Uitbetaling vakbondspremie

De uitbetaling van de premies kunnen we pas doen nadat we je aanvraagformulier verwerkt hebben. Dat duurt soms even, maar de uitbetaling van de syndicale premie gebeurt voor 1 september 2024, als je je aanvraag tijdig bezorgde. Staat er dan nog niets op je rekening, neem dan contact op met COC.

DUS NIET VERGETEN:

  • Vul het formulier in en vermeld je rekeningnummer.
  • Zet je lidnummer in de rechterbovenhoek.
  • Ben je aangesloten bij ACV Puls of een arbeiderscentrale van het ACV? Dan MOET je overkomen en tijdig lidgeld betalen aan COC, anders kunnen wij de premie NIET uitbetalen.
  • Bezorg het formulier aan het nationale of provinciale COC-secretariaat voor 30 juni 2024.

VLOT VLOTTER VLOTST

COC wil graag je premie zo snel mogelijk uitbetalen. Help je ons mee? Zorg dan zeker voor volledig ingevulde formulieren. Wanneer het niet volledig is, moeten we je contacteren voor een nieuw formulier omdat wij onvolledige exemplaren niet mogen verwerken en uitbetalen. Controleer daarom dat de QR-code op je formulier staat als je dat download via mijnonderwijs (normaal gezien is dat automatisch in orde), net zoals je bankrekeningnummer en je handtekening. Op de aanvraagformulieren van de Vlaamse premies we eind februari moeten krijgen moet je controleren of het formuliernummer volledig ingevuld is.