Wereldlerarendag 5 oktober: "Jonge leraren, de toekomst van het beroep"

Op 5 oktober vieren we Wereldlerarendag of Dag van de Leraar: we vieren en feliciteren iedereen die onderwijs actief is. Het wereldwijde thema van dit jaar is "Jonge leraren, de toekomst van het beroep". En dat is niet zomaar. Wereldwijd is er immers een tekort aan leraren. Volgens UNESCO is er tussen nu en 2030 nood aan meer dan 69 miljoen nieuwe leraren. De uitval bij jonge leraren is ook bij ons erg hoog.

Waarom dit thema?

De slogan maakt het meteen duidelijk. Zonder gedreven enthousiaste jongeren die voluit en positief voor een aantrekkelijke onderwijsjob kiezen, én daarin ondersteund worden - zodat ze ervoor blijven kiezen - kan het onderwijs niet verder. Jongeren en jonge leraren zijn meer dan ooit vitaal voor ons onderwijs, voor ons als collega-leraren en als vakbond.   

Zwartopwit

Marianne Coopman schrijft in  haar Zwartoptwit-artikel (Basis) over starters en stijgend aantal studenten lerarenopleiding::

"Creëer [bij hen] het vertrouwen om te leren omgaan met fouten. Leer van elkaar. Elke persoon staat beter in job als er voldoende zelfvertrouwen is en geen angst om fouten te maken. Samen kom je straffer uit de hoek."

Ondersteuning voor starters

Het is hoog nodig om startende leraren een goede ondersteuning te bieden, zodat ze hun loopbaan direct op het juiste spoor kunnen zetten. Zoals het COV al meermaals heeft benadrukt: werkcondities zijn leercondities. Als je goede resultaten wil van leerlingen, moet je leraren de kans geven zich verder te professionaliseren. Professionalisering moet meer zijn dan simpele verantwoordingsdrang. Het betekent dat je uitgaat van leraren als autonome professionals die vrij en krachtig kunnen onderwijzen. Dat betekent ook dat de overheid de dialoog moet aangaan met leraren, via de vakbonden die hen vertegenwoordigen. Eenzijdig allerlei zaken opleggen zonder de betrokkenen te horen zal ons onderwijs er niet op verbeteren, integendeel. 

Luister naar de (jonge) leraren

Beleidsmakers moeten meer rekening houden met de behoeften van (jonge) leerkrachten. UNESCO verwoordt dit uitstekend: “Zonder een nieuwe generatie van leerkrachten die het verschil willen maken is het globale engagement om een inclusief en gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs te verzekeren en levenslang leren te promoten duidelijk bedreigd.”

Oproep

Hang de affiche op in je school, deel de social media posts, praat erover met je collega's en in je omgeving, ondersteun waar je kan de starters in je school en wees #trots op jezelf en je (jonge) collega's! #worldteachersday #wereldlerarendag 

Fijne Wereldlerarendag!

WTD2019 banner
Handig materiaal:

Zwartopwit-artikel (Basis 8) "Lerarenopleiding Hip (hip hoera)
- officiële Wereldlerarendag Affiche Nederlandstalig (pdf)
- meer Engelstalig communicatiemateriaal op de site van UNESCO
- Engelstalige conceptnota over World Teachers Day van UNESCO
- meer Engelstalige achtergrond op de campagnesite van de wereldwijde onderwijsvakbond Education International

Personalization