Welkom bij PC337 - aanvullend paritair comité voor de non-profitsector!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-aanwezigheid (jouw vertegenwoordigers en contactpersonen)
 • ACV Puls-prioriteiten (waar wij als vakbond het verschil maken)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Werk jij binnenkort in de non-profit? #kiesvoordezorg

©Shutterstock

Het nieuwe federale sociale akkoord dat op 12 november 2020 ondertekend werd, trad dit jaar officieel in werking. Van de 400 miljoen euro die wordt vrijgemaakt voor extra jobs, gaat 35 miljoen euro naar extra budget voor opleidingen. Het opleidingssysteem is bedoeld om werknemers die niet in de gezondheidszorg werken de kans te geven gemakkelijker een overstap te zetten.

Daartoe werd #kiesvoordezorg opgezet, dat mensen ondersteund in de overstap. Werk jij bijvoorbeeld in de horeca, supermarkt of transport, de cultuursector of de gehandicaptenzorg dan kan je je voortaan gemakkelijk inschrijven voor een opleiding tot zorg- of verpleegkundige. Al wat je moet doen is je vóór 19 februari kandidaat stellen. Deze inschrijvingsmogelijkheid herhaalt zich jaarlijks.

Tijdens de opleiding geniet je de verloning van een zorgkundige, inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie. De opleiding gaat van start in september en de duur hangt af van het gekozen traject: een opleiding tot zorgkundige duurt één jaar, tot verpleegkundige drie of vier jaar. Na afronding blijf je in dienst bij de werkgever waar je je opleiding volgde. Dat kan een ziekenhuis, woonzorgcentrum of revalidatiecentrum zijn.

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het project is opgezet voor mensen die momenteel nog in dienst zijn bij een werkgever, en je moet selectietesten afleggen om te kunnen deelnemen. Het project is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld mensen die net afgestudeerd zijn.

Ben jij je huidige functie beu en wil je je aansluiten bij de helden in de zorgsector? Aarzel dan niet en klik hier voor meer informatie!

ACV Puls-aanwezigheid

Heb je specifieke vragen over paritair comité 337, neem dan gerust contact op met sectorverantwoordelijke Pieter Liagre (pliagre@acv-csc.be).

 

ACV Puls-prioriteiten

De vakbonden hebben voor de jaren 2019 en 2020 een eisenbundel neergelegd. Daarin vragen wij onder meer:

 • Een koopkrachtverhoging;
 • De verduurzaming van woon-werkverplaatsingen;
 • Een toepassing van de NAR-cao’s omtrent tijdskrediet;
 • Landingsbanen en SWT;
 • Een uitbreiding van het recht op vorming en opleiding;
 • De invoering van een syndicale premie.

In het najaar van 2019 worden de onderhandelingen over deze thema’s verdergezet.

Algemene sectorinformatie

PC 337, het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, is bevoegd voor werknemers en hun werkgevers in organisaties binnen de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander specifiek paritair comité binnen de non-profitsector. 

Dit erg heterogene paritair comité is zo onder meer bevoegd voor werknemers en werkgevers van:

 • ziekenfondsen;
 • internationale- en privéscholen;
 • politieke en religieuze organisaties;
 • syndicale- en beroepsorganisaties;
 • ambassades;
 • internationale organisaties;
 • pensioenkassen;
 • stichtingen en zo meer.

Het paritair comité is dan ook betrokken op uiteenlopende sectoren, waaronder: cultuur, onderwijs, sport, milieu, toerisme, wetenschap, dierenwelzijn en enkele specifieke medische en economische sectoren.

Geschiedenis

Door het diverse karakter van de organisaties die tot paritair comité 337 behoren, kende het paritair comité na haar oprichting in 2008 een moeilijke start. Het duurde enkele jaren voor de werkgeversbank samengesteld werd, en over de precieze focus van het paritair comité raakten werknemers- en werkgeversorganisaties het maar niet eens.

Op 6 december 2016 zette PC 337 echter een eerste grote stap vooruit. De Sinterklaasakkoorden, of collectieve arbeidsovereenkomsten die toen afgesloten werden, gaan onder meer over: de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex, tijdskrediet en landingsbanen.
Ook werd er een fonds voor bestaanszekerheid ten gunste van de risicogroepen, of kortweg sociaal fonds opgericht. Dit fonds, gefinancierd met werkgeversbijdragen, organiseert vorming en opleiding voor kansengroepen in de sector.
De kinderziektes die paritair comité 337 kent, zijn daarmee evenwel nog niet van de baan. Principieel raakten werkgevers- en werknemersorganisaties het dan wel eens over het oprichten van syndicale delegaties in de –hoofdzakelijk kleine– organisaties zonder wettelijk voorziene overlegorganen. Maar doordat de werkgevers de ondertekening van deze cao koppelen aan de invoering van een verregaande flexibiliteit, raakt ook dit niet van de baan. Zo kunnen wij als vakbonden bijvoorbeeld niet instemmen met de vraag naar onbeperkt avond- en weekendwerk en het voorstel van de werkgevers om uurroosters tot slechts drie dagen vooraf aan te kunnen passen.

Personalization