Welkom bij PC337 - aanvullend paritair comité voor de non-profitsector!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-aanwezigheid (jouw vertegenwoordigers en contactpersonen)
 • ACV Puls-prioriteiten (waar wij als vakbond het verschil maken)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

ACV Puls roept op beschermingsregels zorgpersoneel strikt op te volgen

©Shutterstock

Personeelsleden die positief getest zijn op covid-19 maar geen symptomen hebben kunnen niet zomaar tewerkgesteld worden, en al zeker niet in om het even welke afdeling of dienst van een ziekenhuis.

De COVID-crisis veroorzaakt zeer zware en complexe arbeidsomstandigheden voor de werknemers in de zorg- en welzijnsinstellingen. Elke dag doen ze er alles aan om de zorg overeind te houden in deze ongeziene heftige storm te trotseren. Dat mag en kan echter niet betekenen dat ze tewerkgesteld zouden worden in werksituaties met nog bovenmatige risico’s dan deze die onvermijdelijk reeds het geval zijn.

ACV Puls roept de werkgevers op om de grens te bewaren en te bewaken, en om de richtlijnen van Sciensano met betrekking tot de werknemers in hun instellingen strikt na te leven. ACV Puls roept de overheid op om de richtlijnen van Sciensano met betrekking tot de werknemers in de zorg- en welzijnsinstellingen strikt te doen naleven. Deze richtlijnen zijn van toepassing op de ziekenhuissector maar ook op andere zorgsectoren zoals de woonzorgcentra en de thuisverpleging.

Ondertussen is vandaag ook bevestigd dat alle personeelsleden in de zorg en welzijnssectoren die een hoog risico contact hebben gehad, getest kunnen worden. Daar was sinds vorige week onduidelijkheid over. Dit zal helpen om een, weliswaar beperkt, deel van de druk op de werkvloer weg te nemen. ACV Puls roept de werkgevers ook op om rekening te houden met de rustmomenten van het personeel omdat deze crisis nog een tijd zal aanhouden. Eenzijdige ingrepen in uurroosters zijn uit den boze en moeten steeds in overleg.

Wat zegt Sciensano in de vandaag gepubliceerde en erg duidelijke richtlijnen?

De algemene regel dat personen die een hoog risico contact hebben gehad in quarantaine geplaatst en getest moeten worden, geldt ook voor het zorgpersoneel!  Bij een positief testresultaat (met of zonder symptomen) is de persoon een bevestigd geval en moet in isolatie.

Het inzetten van personeelsleden die positief getest zijn op covid-19 maar geen symptomen hebben is NOOIT toegestaan op een niet-COVID afdeling van het ziekenhuis. Het inzetten van personeelsleden die zich angstig/oncomfortabel voelen om te moeten werken tijdens de isolatieperiode is niet toegestaan.

Bij hoge uitzondering, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan positief getest zorgpersoneel zonder symptomen gevraagd worden om te komen werken. Er moet dan bovendien aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

Deze uitzondering kan enkel ingeroepen worden voor personeel dat noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen. Ze mogen enkel ingezet worden voor de zorg aan COVID-19 patiënten in een COVID-19 eenheid. Contact met andere personen en collega’s moet vermeden worden. Voor ondersteunend personeel zoals kuispersoneel en keukenpersoneel kan deze uitzondering niet ingeroepen worden. Personeelsleden kunnen nooit verplicht worden om tijdens hun isolatieperiode te werken. Positief geteste personen zonder symptomen die bij hoge uitzondering en indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg te waarborgen, is werken bovendien onderworpen aan

het respecteren van de hygiënemaatregelen voor contactpersonen met een hoog risico, het dragen van adequate beschermingsmiddelen, het volgen van de interne preventieprocedures, het dragen van een chirurgisch mondmasker tot 14 dagen na het laatste nauwe contact, het naleven van een strikte handhygiëne, de actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19, het behoud van een afstand van minstens 1,5m van collega’s, het vermijden van sociale contacten buiten het werk, het niet reizen.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf

ACV Puls-aanwezigheid

Heb je specifieke vragen over paritair comité 337, neem dan gerust contact op met sectorverantwoordelijke Pieter Liagre (pliagre@acv-csc.be).

 

ACV Puls-prioriteiten

De vakbonden hebben voor de jaren 2019 en 2020 een eisenbundel neergelegd. Daarin vragen wij onder meer:

 • Een koopkrachtverhoging;
 • De verduurzaming van woon-werkverplaatsingen;
 • Een toepassing van de NAR-cao’s omtrent tijdskrediet;
 • Landingsbanen en SWT;
 • Een uitbreiding van het recht op vorming en opleiding;
 • De invoering van een syndicale premie.

In het najaar van 2019 worden de onderhandelingen over deze thema’s verdergezet.

Algemene sectorinformatie

PC 337, het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, is bevoegd voor werknemers en hun werkgevers in organisaties binnen de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander specifiek paritair comité binnen de non-profitsector. 

Dit erg heterogene paritair comité is zo onder meer bevoegd voor werknemers en werkgevers van:

 • ziekenfondsen;
 • internationale- en privéscholen;
 • politieke en religieuze organisaties;
 • syndicale- en beroepsorganisaties;
 • ambassades;
 • internationale organisaties;
 • pensioenkassen;
 • stichtingen en zo meer.

Het paritair comité is dan ook betrokken op uiteenlopende sectoren, waaronder: cultuur, onderwijs, sport, milieu, toerisme, wetenschap, dierenwelzijn en enkele specifieke medische en economische sectoren.

Geschiedenis

Door het diverse karakter van de organisaties die tot paritair comité 337 behoren, kende het paritair comité na haar oprichting in 2008 een moeilijke start. Het duurde enkele jaren voor de werkgeversbank samengesteld werd, en over de precieze focus van het paritair comité raakten werknemers- en werkgeversorganisaties het maar niet eens.

Op 6 december 2016 zette PC 337 echter een eerste grote stap vooruit. De Sinterklaasakkoorden, of collectieve arbeidsovereenkomsten die toen afgesloten werden, gaan onder meer over: de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex, tijdskrediet en landingsbanen.
Ook werd er een fonds voor bestaanszekerheid ten gunste van de risicogroepen, of kortweg sociaal fonds opgericht. Dit fonds, gefinancierd met werkgeversbijdragen, organiseert vorming en opleiding voor kansengroepen in de sector.
De kinderziektes die paritair comité 337 kent, zijn daarmee evenwel nog niet van de baan. Principieel raakten werkgevers- en werknemersorganisaties het dan wel eens over het oprichten van syndicale delegaties in de –hoofdzakelijk kleine– organisaties zonder wettelijk voorziene overlegorganen. Maar doordat de werkgevers de ondertekening van deze cao koppelen aan de invoering van een verregaande flexibiliteit, raakt ook dit niet van de baan. Zo kunnen wij als vakbonden bijvoorbeeld niet instemmen met de vraag naar onbeperkt avond- en weekendwerk en het voorstel van de werkgevers om uurroosters tot slechts drie dagen vooraf aan te kunnen passen.

Personalization