Welkom bij PC337 - aanvullend paritair comité voor de non-profitsector!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • ACV Puls-aanwezigheid (jouw vertegenwoordigers en contactpersonen)
 • ACV Puls-prioriteiten (waar wij als vakbond het verschil maken)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Private labo CMA-Medina verkocht voor 1 miljard euro op kosten van personeel, belastingbetaler en sociale zekerheid

CMA-Medina fuseert via hun investeringsvehikel Straco met de Franse Biogroup. Dat leverde de aandeelhouders van CMA-Medina 1 miljard euro op.  Tegelijk kreunt het personeel van de private klinische labo’s onder de coronawerkdruk.

De lonen van de klinische labo’s liggen 10 à 15% onder de ziekenhuisbarema’s (zie tabel onderaan). 

Bij Medina zijn er ook extreem lage vergoedingen voor onregelmatige prestaties en bij CMA wordt de eindejaarspremie zelfs afhankelijk gemaakt van het aantal ziektedagen.

In tegenstelling met wat beweerd wordt, zijn er nauwelijks extra aanwervingen gebeurd op het moment dat het aantal labotesten door corona is verdubbeld.

Coronahelden worden de personeelsleden genoemd. Maar dat zijn ze niet. Het labopersoneel moest tienduizenden extra coronabloedstalen ophalen en in sneltempo verwerken.

Uurroosters zijn nauwelijks meer dan een week op voorhand gekend. Het is dagelijks op de planning kijken wanneer je morgen moet werken. Ziekte zorgt voor grote uitval. Maar er is geen sprake van inspringpremies. En ook inzake overuren is CMA de slechtste leerling: niks extra.

De aandeelhouders van CMA-Medina schuwen intussen de pers.  “We blijven liever uit de spotlights” heet het. De directeur van Straco Luc De Vriese: “Ons beleid is niet alleen om discreet te zijn, we hebben ook geheimhouding beloofd”. En natuurlijk het steeds weerkerende argument: “Wij hebben er hard voor gewerkt”.

1 miljard is er betaald door Biogroup aan de aandeelhouders. Zonder enige belasting.  Het vermogen van het echtpaar Frederica Verheyden en Gino De Raedt is zo op een jaar tijd gestegen van 447 naar 709 miljoen euro. Bepalend was de indrukwekkende winstmarge van 50%: bij elke 2 euro omzet 1 euro winst.

Het personeel is deze situatie grondig beu. Hebben zij dan niet hard gewerkt? De zogenaamde coronahelden werkten zich uit de naad en werden gepluimd.  De ceo’s zwegen en verrijkten zich op een ongeziene manier. 

We kunnen dit enkel beschouwen als een nooit eerder geziene hold-up op drie niveaus :

 • Het onderbetalen van het personeel door de lage lonen (-15% ten opzichte van de ziekenhuizen), tekort aan personeel en hyperflexibele inzetbaarheid.
 • Het pluimen van de sociale zekerheid, want CM-Medina sluist bij elke 2 euro geld voor testen betaald door het RIZIV 1 euro door naar eigen winst en de aandeelhouders. Ook andere  private labo’s hebben dezelfde niet te verantwoorden winstmarges.
  Gezien 50% van wat het RIZIV betaalt aan labo onderzoeken geïnd wordt door de privé labo’s (700 miljoen van de 1400 miljoen euro per jaar) is dit voor de helft een onverantwoord gebruik van sociale zekerheidsgeld.
 • Een indrukwekkende opbouw van vermogen (van 447 naar 709 miljoen voor de familie Verheyden-Deraedt) zonder vermogensbelasting op dit ontzaglijke vermogen en zonder meerwaardebelasting op de 1 miljard geïnd bij de fusie. Heeft de politiek dan echt niets geleerd? Moet de gewone belastingbetaler voor het corona-begrotingstekort opdraaien?

Tijdens corona hebben we met zijn allen geapplaudisseerd voor het personeel, niet voor de ceo’s.  Wanneer komt de rechtvaardigheid?

 

Maandbarema private labo's versus ziekenhuizen

Laborante bachelor niveau A1                         

A1 laborante Private labo's Ziekenhuizen Verschil in %
0j anciënniteit 2170,27 2510,89 -13,57%
5j anciënniteit 2374,78 2821,1 -15,82%
10j anciënniteit 2806,14 3305,99 -15,12%
20j anciënniteit 3447,62 3932,22 -12,48%

ACV Puls-aanwezigheid

Heb je specifieke vragen over paritair comité 337, neem dan gerust contact op met sectorverantwoordelijke Pieter Liagre (pliagre@acv-csc.be).

 

ACV Puls-prioriteiten

De vakbonden hebben voor de jaren 2019 en 2020 een eisenbundel neergelegd. Daarin vragen wij onder meer:

 • Een koopkrachtverhoging;
 • De verduurzaming van woon-werkverplaatsingen;
 • Een toepassing van de NAR-cao’s omtrent tijdskrediet;
 • Landingsbanen en SWT;
 • Een uitbreiding van het recht op vorming en opleiding;
 • De invoering van een syndicale premie.

In het najaar van 2019 worden de onderhandelingen over deze thema’s verdergezet.

Algemene sectorinformatie

PC 337, het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, is bevoegd voor werknemers en hun werkgevers in organisaties binnen de non-profitsector waarvan de activiteiten niet vallen onder de bevoegdheid van een ander specifiek paritair comité binnen de non-profitsector. 

Dit erg heterogene paritair comité is zo onder meer bevoegd voor werknemers en werkgevers van:

 • ziekenfondsen;
 • internationale- en privéscholen;
 • politieke en religieuze organisaties;
 • syndicale- en beroepsorganisaties;
 • ambassades;
 • internationale organisaties;
 • pensioenkassen;
 • stichtingen en zo meer.

Het paritair comité is dan ook betrokken op uiteenlopende sectoren, waaronder: cultuur, onderwijs, sport, milieu, toerisme, wetenschap, dierenwelzijn en enkele specifieke medische en economische sectoren.

Geschiedenis

Door het diverse karakter van de organisaties die tot paritair comité 337 behoren, kende het paritair comité na haar oprichting in 2008 een moeilijke start. Het duurde enkele jaren voor de werkgeversbank samengesteld werd, en over de precieze focus van het paritair comité raakten werknemers- en werkgeversorganisaties het maar niet eens.

Op 6 december 2016 zette PC 337 echter een eerste grote stap vooruit. De Sinterklaasakkoorden, of collectieve arbeidsovereenkomsten die toen afgesloten werden, gaan onder meer over: de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex, tijdskrediet en landingsbanen.
Ook werd er een fonds voor bestaanszekerheid ten gunste van de risicogroepen, of kortweg sociaal fonds opgericht. Dit fonds, gefinancierd met werkgeversbijdragen, organiseert vorming en opleiding voor kansengroepen in de sector.
De kinderziektes die paritair comité 337 kent, zijn daarmee evenwel nog niet van de baan. Principieel raakten werkgevers- en werknemersorganisaties het dan wel eens over het oprichten van syndicale delegaties in de –hoofdzakelijk kleine– organisaties zonder wettelijk voorziene overlegorganen. Maar doordat de werkgevers de ondertekening van deze cao koppelen aan de invoering van een verregaande flexibiliteit, raakt ook dit niet van de baan. Zo kunnen wij als vakbonden bijvoorbeeld niet instemmen met de vraag naar onbeperkt avond- en weekendwerk en het voorstel van de werkgevers om uurroosters tot slechts drie dagen vooraf aan te kunnen passen.

Personalization