Welkom bij PC319.01 - Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk (Vlaanderen)!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)

Sociaal akkoord VIA 6 voor de 240.000 werknemers in de Vlaamse non-profit

©Shutterstock

Vandaag werd het ontwerp van sociaal akkoord (VIA 6) voor de Vlaamse non-profit sectoren afgerond. Eind november was daarvoor door de Vlaamse Regering een budget vrijgemaakt van 577 miljoen euro. In het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering zijn de afspraken over loonsverhoging, extra jobs en de verbetering van de arbeidsomstandigheden nu uitgewerkt.

Mark Selleslach, Algemeen coördinator ACV Puls: “Er komen vanaf dit jaar meer dan 3.716 VTE bij om de hoge werkdruk van het personeel aan te pakken. Met VIA 6 wordt een belangrijke stap gezet om de lonen te verbeteren en werk te maken van gelijk loon voor gelijk werk. De werknemers verdienen deze loonsverhoging en duizenden extra collega’s. Het is een waardering voor al het werk en een investering in de toekomst van zorg en welzijn.”

In de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang en de Centra geestelijke gezondheidszorg zullen vanaf dit jaar minstens 1.200 VTE bijkomend aangeworven worden. De lonen van alle werknemers stijgen met minstens 1,7 procent. Voor zorg- en begeleidingsfuncties zal dat nog een stuk meer zijn.

In de ouderenzorg, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen zullen vanaf dit jaar 2.345 VTE aan de slag kunnen gaan, waarvan 2.264 in de ouderenzorg. Het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) wordt in een keer ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Op die manier worden de lonen gelijkgetrokken met deze in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.

Er komt een actieplan voor de instroom van nieuwe werknemers en maatregelen voor betere arbeidsomstandigheden. Vanaf dit jaar zal er bijkomend geïnvesteerd worden in opleidingen voor werknemers die een carrièrewissel naar de zorg willen doen. 

Werknemers krijgen een recht op jaarlijks 3 weken aaneensluitende vakantie. Wie deeltijds werkt zal meer kansen krijgen op een hogere jobtime. De sectoren zullen onder meer afspraken maken over het verbeteren van het vormingsrecht van werknemers, het uitbouwen van het beleid rond agressie en alle organisaties zullen een kader voor fietsmobiliteit kunnen afsluiten.

In deze pamfletten vind je meer info per deelsector

sectorbrochure pc 319 opvoeders

ACV Puls-publicaties

Sectorbrochure

Deze handige brochure bevat informatie over je rechten binnen de sector.

20200925 vakbondspremie_PC319_PC331_v001 (004)-1
Pamfletten

ACV Puls brengt geregeld pamfletten en infodocumenten uit boordevol sectorinformatie. Deze gaan onder meer over sectorakkoorden, loonsverhogingen, syndicale premies en meer. Je kan ze hieronder downloaden.

Opgelet: de voorbeeldfunctie links geeft in sommige browsers een error. Klink gewoon op download rechts om dit te vermijden.

Title Type Size
CAO PC319 jaarlijkse vakantie 2021 05 20 docx 14 KB Download
Aanvullende aanbeveling van de sociale partners PC319 COVID-19- DEFINITIEF pdf 79 KB Download
Aanvullende aanbeveling van de sociale partners PC319 COVID-19- DEFINITIEF pdf 71 KB Download
CAO PC319 inzake vorming 2021 05 20 docx 21 KB Download
Kader akkoord omstandigheidsverlof vaccinatie corona - signed 2021 03 12 pdf 1733 KB Download
Pamflet PC319 2019 11 04 actie_15nov_v003 pdf 1521 KB Download
Pamflet PC319 2020 09 02 Eisenbundel VIA6 - vakbonden private sector pdf 1156 KB Download
Pamflet PC319 2020 10 23_dertiendemaand_met_strookje pdf 117 KB Download
Pamflet PC319 nieuwe lonen 2021 06 03 pdf 585 KB Download
Pamflet PC319.01 2020 09 28 vakbondspremie DEF pdf 384 KB Download
pamflet VIA6 319 2021 03 31 pdf 213 KB Download

Personalization