Welkom bij PC319.01 - Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk (Vlaanderen)!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)

ACV vraagt niet over te gaan tot verplichte vaccinatie zorgpersoneel

De uitbraak in een woonzorgcentrum in Anzegem doet het debat over de verplichte vaccinatie van werknemers in de zorg- en welzijnssector opstarten.

Een eventuele vaccinatieverplichting heeft gevolgen voor de werknemers in de zorg- en welzijnssectoren en voor de organisaties van de zorg. Een grondig overleg tussen de overheid en de sociale partners moet hierover opgestart worden. Het doel moet een evenwichtig vaccinatiebeleid zijn voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten roepen alle werknemers op om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Een vaccin is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. De positieve effecten van de vaccinatie zijn ondertussen zichtbaar in de dalende cijfers in de woonzorgcentra, de enige sector waar tot op heden op grote schaal is gevaccineerd.

De sensibilisering van het zorgpersoneel heeft op dit moment de voorkeur op een vaccinatieverplichting. Het doel van de vaccinatiecampagne is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Er moet sterker ingezet worden op sensibilisering en het beantwoorden van vragen en bezorgdheden van wie zich (nog) niet wil laten vaccineren. Alleen wanneer dat echt niet zou volstaan, kan een verplichting eventueel kunnen worden overwogen.

Er is op dit moment nog een groot tekort aan beschikbare vaccins. Niet alle werknemers in de zorg- en welzijnssectoren die gevaccineerd willen worden, hebben daartoe al de kans gekregen. Het is ook te vroeg om een betrouwbaar beeld te vormen van de vaccinatiegraad in de zorg en welzijnssectoren. Volgens de vaccinatieteller van de Vlaamse overheid kon of wou12,58% van het personeel van de woonzorgcentra niet gevaccineerd worden. Daarvan geeft de helft een weigering aan als reden, dat komt neer op een kleine 6,18% van het totale personeelsbestand. In de andere zorg- en welzijnssectoren (ziekenhuizen, eerstelijnszorg, gehandicaptenzorg, gezinszorg, enz) loopt de vaccinatiecampagne verder in de komende weken.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten vragen een grondig voorbereidend debat tussen de overheid en de sociale partners over het verdere vaccinatiebeleid rond Covid-19. Naast medische vragen zijn er ook uitdagingen op het vlak van het arbeidsrecht: welke zorg- en welzijnssectoren zouden gevat kunnen worden door een verplichting, wat met werknemers die hun vaccinatie om medische redenen moeten uitstellen, hoe kunnen de rechten van de werknemers voldoende gegarandeerd worden, wie financiert de vaccinatiecampagne in de toekomst?

Er is op dit moment geen juridische basis om zorgpersoneel uit hun functie te zetten omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Straffe uitspraken hierover kunnen ertoe leiden dat sommige werkgevers eenzijdig en arbitrair werknemers zouden sanctioneren. Zorgpersoneel op non-actief zetten zou het goot tekort aan personeel in de eerste plaats nog erger maken dan het al is. Bovendien blijven de regels rond het dragen van beschermingsmateriaal nog van toepassing. Dreigen met sancties kan tot slot een contraproductief effect hebben op de vaccinatiecampagne naar de ganse samenleving. En dit wenst niemand.

sectorbrochure pc 319 opvoeders

ACV Puls-publicaties

Sectorbrochure

Deze handige brochure bevat informatie over je rechten binnen de sector.

20200925 vakbondspremie_PC319_PC331_v001 (004)-1
Pamfletten

ACV Puls brengt geregeld pamfletten en infodocumenten uit boordevol sectorinformatie. Deze gaan onder meer over sectorakkoorden, loonsverhogingen, syndicale premies en meer. Je kan ze hieronder downloaden.

Opgelet: de voorbeeldfunctie links geeft in sommige browsers een error. Klink gewoon op download rechts om dit te vermijden.

Title Type Size
CAO PC319 jaarlijkse vakantie 2021 05 20 docx 14 KB Download
Aanvullende aanbeveling van de sociale partners PC319 COVID-19- DEFINITIEF pdf 79 KB Download
Aanvullende aanbeveling van de sociale partners PC319 COVID-19- DEFINITIEF pdf 71 KB Download
CAO PC319 inzake vorming 2021 05 20 docx 21 KB Download
Kader akkoord omstandigheidsverlof vaccinatie corona - signed 2021 03 12 pdf 1733 KB Download
Pamflet PC319 2019 11 04 actie_15nov_v003 pdf 1521 KB Download
Pamflet PC319 2020 09 02 Eisenbundel VIA6 - vakbonden private sector pdf 1156 KB Download
Pamflet PC319 2020 10 23_dertiendemaand_met_strookje pdf 117 KB Download
Pamflet PC319 nieuwe lonen 2021 06 03 pdf 585 KB Download
Pamflet PC319.01 2020 09 28 vakbondspremie DEF pdf 384 KB Download
pamflet VIA6 319 2021 03 31 pdf 213 KB Download

Personalization