Welkom bij PC319.01 - Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerk (Vlaanderen)!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)

Loonsverhoging voor de Vlaamse non-profit goedgekeurd

Vandaag Is er een akkoord bereikt over de uitvoering van de loonsverhoging voor de werknemers van de Vlaamse non-profit. In het voorakkoord (VIA 6) van eind november was daarvoor een budget vrijgemaakt van 412 miljoen euro. De afspraken per sector moesten nog uitgewerkt worden in overleg tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering.

Mark Selleslach, Algemeen Coördinator ACV Puls: “De uitvoering van de afgesproken loonsverhogingen is belangrijk voor alle werknemers, in de eerste plaats als waardering. De werknemers verdienen dit, meer dan ooit. Er komt een structurele loonsverhoging voor alle sectoren en in de komende weken ook een eenmalige consumptiecheque van €300 voor het personeel van de zorg- en welzijnssectoren.”

 In de sectoren ouderzorg, categorale ziekenhuizen, de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen, wordt het nieuwe loonmodel (IFIC loonschalen) in een keer ingevoerd. De lonen in al deze sectoren zullen dezelfde zijn als in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.

De nieuwe loonschalen worden ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Voor de periode januari tot en met juni 2021 krijgen alle werknemers twee toeslagen met terugwerkende kracht. De werknemers zullen hun koopkracht dus zien stijgen vanaf begin 2021.

In de sectoren van de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jeugdhulp, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang en de Centra geestelijke gezondheidszorg worden de lonen voor alle werknemers met minstens 1,7% verhoogd. Voor specifieke zorgfuncties kan dat nog een stuk meer worden, afhankelijk van het huidige loon. Het gaat onder andere over het verzorgend personeel, verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk werkers, begeleiders en kinderverzorgers. Zo wordt een eerste stap gezet naar het nieuwe loonmodel.

De eigenlijke loonsverhoging is afhankelijk van de functie, het huidige loon en de manier waarop zich dat verhoudt tot het IFIC loon. De anciënniteitsverhogingen worden verlengd naar loonschalen met een looptijd van 35 jaar. Voor de sectoren van het paritair comité 327 (maatwerkbedrijven) en paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk) worden de afspraken uiterlijk tegen 15 januari 2021 overeengekomen.

Mark Selleslach: “Het sociaal overleg gaat vanaf begin januari verder om het tweede luik van het voorakkoord VIA 6 uit te voeren. Meer personeel en minder werkdruk wordt ongeveer 265 miljoen € voorzien. Dit moet een belangrijke stap worden om de werkomstandigheden in de non-profitsectoren structureel te verbeteren.”

sectorbrochure pc 319 opvoeders

ACV Puls-publicaties

Sectorbrochure

Deze handige brochure bevat informatie over je rechten binnen de sector.

20200925 vakbondspremie_PC319_PC331_v001 (004)-1
Pamfletten

ACV Puls brengt geregeld pamfletten en infodocumenten uit boordevol sectorinformatie. Deze gaan onder meer over sectorakkoorden, loonsverhogingen, syndicale premies en meer. Je kan ze hieronder downloaden.

Opgelet: de voorbeeldfunctie links geeft in sommige browsers een error. Klink gewoon op download rechts om dit te vermijden.

Title Type Size
CAO PC319 jaarlijkse vakantie 2021 05 20 docx 14 KB Download
Aanvullende aanbeveling van de sociale partners PC319 COVID-19- DEFINITIEF pdf 79 KB Download
Aanvullende aanbeveling van de sociale partners PC319 COVID-19- DEFINITIEF pdf 71 KB Download
CAO PC319 inzake vorming 2021 05 20 docx 21 KB Download
Kader akkoord omstandigheidsverlof vaccinatie corona - signed 2021 03 12 pdf 1733 KB Download
Pamflet PC319 2019 11 04 actie_15nov_v003 pdf 1521 KB Download
Pamflet PC319 2020 09 02 Eisenbundel VIA6 - vakbonden private sector pdf 1156 KB Download
Pamflet PC319 2020 10 23_dertiendemaand_met_strookje pdf 117 KB Download
Pamflet PC319 nieuwe lonen 2021 06 03 pdf 585 KB Download
Pamflet PC319.01 2020 09 28 vakbondspremie DEF pdf 384 KB Download
pamflet VIA6 319 2021 03 31 pdf 213 KB Download

Personalization