Welkom bij PC224 - non-ferro!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

ACV Puls voert actie op 12 februari

De besprekingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) zitten in het slop.
De werkgevers willen voor 2021-2022 een maximale loonmarge van slechts 0,4% toekennen. Een aalmoes!

Voor de vakbonden is dit onvoldoende. Op die basis zijn ernstige onderhandelingen onmogelijk, zowel over loon als over de verbetering van andere arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard zijn wij niet blind voor de gevolgen van de coronacrisis. Sommige sectoren en bedrijven hebben serieuze klappen gekregen. Bij andere blijft de impact beperkt. En een aantal hebben beduidend hogere winsten gemaakt.
Daarom willen we die maximale loonnorm weg en enkel een ‘indicatieve’ (richtinggevende) loonmarge.     

Samen met de arbeidersvakbonden ACV-CSC-Metea, ABVV-metaal, MWB en ACLVB en ACV Puls , roepen we vrijdag 12 februari uit als een actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront. Op deze dag willen we de werknemers in Metaal, Staal en Non Ferro informeren en luisteren naar hun bekommernissen. Dit is ook een ernstig signaal naar de werkgevers. 

Algemene sectorinformatie

PC 224, Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen die als hoofdactiviteit hebben, de voortbrenging van non-ferro metalen of de eerste activiteiten van hun verwerking tot halffabrikaten.

Bedrijven die deel uitmaken van PC 224:

 • Affilips
 • Boliden
 • Campine en Campine Recycling
 • Corus Aluminium
 • Isoles
 • Johnson Matthey
 • Lamitref
 • Montefiore
 • Metallo Chemique
 • Remi Claeys
 • Rezinal
 • Umicore
 • UCA
 • Zinacor

Personalization