Welkom bij PC224 - non-ferro!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Vakbondspremie uitbetaald in sector non-ferro (PC 224)

©Shutterstock

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een vakbondspremie van 110 euro. De premie wordt uitgekeerd van 15 april tot 31 juli 2018. Voor de bedienden en kaderleden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie. 

Om de vakbondspremie in de non-ferrometalen te krijgen moet je in 2017 minstens één maand lang in de sector hebben gewerkt. Langdurig zieken worden gelijkgesteld. Gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben recht op de premie als ze in 2017 nog minstens één maand lang effectief gewerkt hebben. 

De premie geldt alleen als je je uiterlijk op 1 april 2018 lid was van de LBC-NVK. Je moet ook in orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd. Het geld wordt uitbetaald op basis van een origineel attest dat je ontvangt van de werkgever. Je moet het ingevulde attest bezorgen aan je ACV Puls-secretariaat.

Algemene sectorinformatie

PC 224, Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen die als hoofdactiviteit hebben, de voortbrenging van non-ferro metalen of de eerste activiteiten van hun verwerking tot halffabrikaten.

Bedrijven die deel uitmaken van PC 224:

 • Affilips
 • Boliden
 • Campine en Campine Recycling
 • Corus Aluminium
 • Isoles
 • Johnson Matthey
 • Lamitref
 • Montefiore
 • Metallo Chemique
 • Remi Claeys
 • Rezinal
 • Umicore
 • UCA
 • Zinacor

Personalization