Welkom bij PC210- staal!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

ACV Puls voert actie op 12 februari

De besprekingen over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) zitten in het slop.
De werkgevers willen voor 2021-2022 een maximale loonmarge van slechts 0,4% toekennen. Een aalmoes!

Voor de vakbonden is dit onvoldoende. Op die basis zijn ernstige onderhandelingen onmogelijk, zowel over loon als over de verbetering van andere arbeidsvoorwaarden.

Uiteraard zijn wij niet blind voor de gevolgen van de coronacrisis. Sommige sectoren en bedrijven hebben serieuze klappen gekregen. Bij andere blijft de impact beperkt. En een aantal hebben beduidend hogere winsten gemaakt.
Daarom willen we die maximale loonnorm weg en enkel een ‘indicatieve’ (richtinggevende) loonmarge.     

Samen met de arbeidersvakbonden ACV-CSC-Metea, ABVV-metaal, MWB en ACLVB en ACV Puls , roepen we vrijdag 12 februari uit als een actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront. Op deze dag willen we de werknemers in Metaal, Staal en Non Ferro informeren en luisteren naar hun bekommernissen. Dit is ook een ernstig signaal naar de werkgevers. 

Algemene sectorinformatie

PC 210, het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk intellectuele arbeid verrichten en hun werkgevers, bevoegd voor de ondernemingen welke als voornaamste een of verscheidene van de volgende bedrijvigheden hebben :

 • voorbereiding en sintering van ijzererts;
 • voortbrenging van ruwijzer;
 • voortbrenging van ruwstaal en welijzer in blokken of halffabrikaten door continu-gieten;
 • warmwalsen;
 • koudwalsen van plaat;
 • koudwalsen van bandijzer voor het vervaardigen van blik;
 • vervaardiging van naadloze buizen;
 • laboratoria voor nazicht en ijzer- en staalonderzoek.

De bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid strekt zich eveneens uit tot:

 • de andere, door de ondernemingen beoogd bij alinea 1 uitgeoefende bedrijvigheden, zowel alleen handelend als in onderlinge samenwerking, voor zover de aardrijkskundige ligging er zich niet tegen verzet;
 • de ondernemingen wier voornaamste bedrijvigheid er in bestaat de door de bij alinea 1 beoogde ondernemingen voortgebrachte ijzer- en staalproducten te commercialiseren, en die van deze ondernemingen afhankelijk zijn.

Personalization