Beheer van gebouwen: tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus

©Shutterstock

Het coronavirus zal ongetwijfeld een impact hebben op de tewerkstelling in de vastgoedsector. De omvang kunnen we op vandaag moeilijk inschatten. Sommige kantoren zijn volledig gesloten, andere werknemers blijven voorlopig gewoon verder aan het werk.

Als je niet verder werkt, kan je werkgever je in tijdelijke werkloosheid plaatsen.

Indien dit het geval is, lees dan het volgende aandachtig en volg de richtlijnen:

 • Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen de tijdelijke werkloosheidsstelsels. De tijdelijke werkloosheid die wordt ingeroepen ten gevolge van het coronavirus zal beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Ongeacht of je arbeider of bediende bent, je krijgt een uitkering die overeenkomt met 70% van je loon.

Daar bovenop is een aanvulling van 5,63 EUR per dag voorzien voor alle werknemers.

Tot slot, vanuit de sector wordt nog een extra aanvulling voorzien ten bedrage van 12 euro per dag. Voor de komende maand kunnen wij alvast garanderen dat beide aanvullingen kunnen gecumuleerd worden. Het is de werkgever die deze aanvullende vergoeding betaalt aan de werknemer. De werkgever kan dit supplement terugbetaald krijgen door het Sociaal Fonds. De regeling gaat in vanaf 16 maart 2020.

 • Deze periode van tijdelijke werkloosheid heeft geen gevolgen voor je jaarlijkse vakantie en je vakantiegeld. Je aantal vakantiedagen et en vakantiegeld in 2021 worden dus niet verlaagd door deze periode van tijdelijke werkloosheid.
 • Er is geen voorwaarde meer om aanspraak te maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Elke getroffen werknemer heeft hier recht op !

Gelet op het hoge aantal aanvragen dat ACV krijgt te verwerken, werd er een vereenvoudigde en snellere methode ingevoerd. Wij stellen alles in het werk om de dossiers zo spoedig mogelijk te behandelen, en willen je alvast bedanken voor je geduld. 

Klik hier om een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen

Indien je nog geen lid bent, vul dan hier het inschrijvingsformulier in.

Alle info bevindt zich hier: www.hetacv.be/coronavirus 

Blijf je verder aan het werk?

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 1. Blijf thuis als je ziek bent
 2. Was regelmatig je handen.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

 

Personalization