Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 106.03 - Vezelcement

Europese conferentie CRH

Op 26 en 27 maart kwamen 30 werknemersvertegenwoordigers van verschillende CRH-bedrijven en vakbondsfunctionarissen bijeen in Dublin om de stand van de sociale dialoog binnen de CRH-groep op lokaal en Europees niveau te bespreken. Door talrijke overnames is CRH de voorbije jaren een grote speler geworden op de wereldmarkt van de bouwmaterialen, waaronder ook cement. Ondertussen blijft de groep een voorbeeld van moeizame sociale relaties met de vakbonden. Op lokaal ondernemingsvlak, maar ook op Europees vlak. CRH heeft een vrijwillig Euroforum en doet er alles aan om dat zo te houden. Het niveau van informatie en consultatie is zeer beperkt. Uitnodigingen voor vergaderingen worden zeer laat verstuurd en vergaderingen vinden vaak plaats tijdens de zomervakantie.

Daar willen de Europese vakbonden verandering in brengen. Tijdens de conferentie werden een aantal gezamenlijke eisen geformuleerd ten aanzien van de CRH-groep. Zo moet CRH de EU-wetgeving eerbiedigen en de nodige stappen ondernemen om het wederzijds vertrouwen en de sociale dialoog te herstellen. Om de communicatie tussen alle betrokkenen te verbeteren, werd beslist om een vakbondsnetwerk op te richten. Nu CRH is uitgegroeid tot een Europese en wereldwijde leider in de bouwmaterialenindustrie, verwacht de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders (EFBH) dat het bedrijf ook op het gebied van de sociale dialoog een voortrekkersrol vervult te herstellen. Voor ACVBIE namen Justin Daerden, Tom Deleu en Rudi Baerts deel aan de vergadering.