Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

PC 102.11 - Leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen

Aanpassing reglementering inzake blootstelling aan kwartsstof


Tot halfweg de jaren negentig was silicose de belangrijkste beroepsziekte in België. De ziekte was hier vooral gekend als de ‘mijnwerkersziekte’.

Silicose wordt veroorzaakt door blootstelling aan kwartsstof of in wetenschappelijke termen inadembaar kristallijn siliciumdioxide.

Siliciumdioxide is zowat de meest verspreide stof op aarde. We vinden ze terug in nagenoeg alle steenachtige materialen. Het zijn echter vooral de zeer fijne stofdeeltjes die vrijkomen bij het slijpen of boren in steenachtige materialen die kunnen doordringen tot diep in de longen en zich daar vastzetten. De effecten in de eerste fase kunnen kortademigheid zijn, maar het slechte nieuws is dat de beschadiging van het longweefsel blijft doorgaan, ook als de blootstelling aan kwartsstof stopt. Tenslotte wordt de patiënt een silicoselijder.

Tegenwoordig zien we weer een heropflakkering van deze ziekte terwijl de voorbije 20 jaar het aantal aangiften voor silicose als beroepsziekte in België zeer drastisch was gedaald.

Mogelijke boosdoeners zijn tunnelboringen in Alpijnse landen, maar ook door het gebruik van nieuwe materialen zoals composietsteen dat momenteel zeer veel gebruikt wordt bij de fabricage van werkbladen voor keukeninrichting en douchewanden.

Een aanpassing van de Europese Richtlijn met betrekking tot blootstelling aan inadembaar kristallijn siliciumdioxide wil hieraan paal en perk stellen.

Wat houdt de wijziging van de reglementering in?

Momenteel is kristallijn siliciumdioxide (=kwartsstof) opgenomen in de codex welzijn op het werk (boek VI, titel 2,bijlage VI.2-3).

Dit betekent dat de werkgever verplicht is om een risicoanalyse met betrekking tot blootstelling aan kwartsstof uit te voeren indien hij steenachtige materialen gaat bewerken. Op basis van deze risicoanalyse dient de werkgever de gepaste preventiemaatregelen te nemen (slijpen of boren met watertoevoeging of het plaatsen van stofafzuiging op de machine).

Door de wijziging van de reglementering die uiterlijk op 17 januari 2020 in werking treedt, wordt kwartsstof in de codex welzijn op het werk verplaatst naar het boek VI, titel 2,bijlage VI.2-2, namelijk: de lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt.

Deze ogenschijnlijk kleine wijziging heeft echter verstrekkende gevolgen. Het betekent namelijk dat vanaf 17 januari 2020 alle arbeidsmiddelen die gebruikt worden voor het slijpen, boren of bewerken van materialen die kwartsstof bevatten, uitgerust moeten zijn met een stofafzuiging of een systeem van watertoevoeging waardoor het stof neerslaat. Indien het niet mogelijk is om de arbeidsmiddelen met dergelijke systemen uit te rusten, dienen de werknemers een masker met een P3-stoffilter te dragen.

Wat dient je werkgever te doen om te voldoen aan de nieuwe reglementering?

De wijziging van de reglementering houdt in dat alle boor-, slijp- en freesmachines die gebruikt worden voor het bewerken van steenachtige materialen moeten worden voorzien van een systeem voor watertoevoeging of van stofzuiger die voorzien is van een M- of een H-filter.

Het is dus aangewezen om de fabrikant van de toestellen die gebruikt worden te contacteren om na te gaan welk type stofzuiger het meest geschikt is voor het arbeidsmiddel in kwestie.

Indien het niet mogelijk is om de machines te voorzien van dergelijke systemen, dienen alle werknemers die blootgesteld worden aan kwartsstof (dus niet alleen de werknemer die de machine bedient, maar ook degenen die zich in de omgeving van deze werknemer bevinden), een FFP3 wegwerpmasker of een mondmasker met P3-stoffilter te dragen.

Bron: Constructiv

» Lees er meer over in Visie van 17 januari 2020 (pdf).