Syndicale premie 2020 glasnijverheid

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je bent lid van het ACV en werkte tijdens de referentieperiode (1 januari 2020 tot 31 december 2020) in de glasnijverheid.

Hoeveel bedraagt de premie?

De syndicale premie bedraagt € 145 (of € 12,08 per gewerkte maand tijdens de referentieperiode).

In bepaalde ondernemingen krijgen werknemers die genieten van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ook nog een syndicale premie.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eerste betaling gebeurt vanaf woensdag 31 maart 2021.

Achterstallige premies

Zowel de premies 2017, 2018 als 2019 kunnen nog via het systeem betaald worden.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met jouw ACVBIE-secretariaat!

Personalization