Welkom bij PC321 - groothandelaars en verdelers van geneesmiddelen!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

 • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
 • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
 • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Personeel Febelco voert op 17 december actie

De maat is (over)vol. Het personeel van Febelco, groothandelaar en verdeler van geneesmiddelen, voert op donderdag 17 december actie tegen het wanbeleid van de directie op vlak van beschermingsmateriaal voor eigen medewerkers, het quasi onbestaande preventiebeleid en de al maandenlange onophoudelijke werkdruk. “Voor een zogenaamd essentieel bedrijf is dit beschamend,” zegt vakbondssecretaris Elien Broeckhove van ACV Puls. “De gezondheid van het personeel én bij uitbreiding van het volk staat op het spel.”

Febelco zou als essentieel bedrijf - het levert onder andere geneesmiddelen aan honderden apothekers - het goede voorbeeld moeten geven. Het tegendeel is echter waar. “De directie houdt weinig of geen rekening met het persoonlijk welzijn van hun medewerkers, “ zegt Elien Broeckhove. “Hoewel iedere Febelco-medewerker al sinds de start van de eerste coronagolf ‘op zijn tandvlees’ zit, slaagt de directie er niet in zijn personeel afdoende bescherming te bieden.”

Fysieke en mentale werkdruk onhoudbaar

Chauffeurs, magazijnmedewerkers, het personeel op de klantendienst en de administratie zet zich al het ganse jaar maximaal in voor het bedrijf, de klanten-apothekers en de patiënten. Elke dag streeft iedereen ernaar om de gevraagde medicatie feilloos, snel én veilig geleverd te krijgen.

“Het gebrek aan kwalitatieve beschermingsmiddelen, zoals degelijke mondmaskers, de afwezigheid van een actieplan bij (cluster)besmettingen én het totaal gebrek aan sociale dialoog over de gezondheid van de eigen medewerkers, zorgen ervoor dat de fysieke en mentale werkdruk bijna onhoudbaar wordt,” gaat Elien Broeckhove verder. “De omzet piekt, de coronawinsten stromen binnen. Maar die winst wordt amper of niet gebruikt om de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren.” 

Een bedrijf mag winst maken, het moet zelfs. “Maar als dit ten koste gaat van de gezondheid van de medewerkers – de zogenaamde ‘warriors’ die door klanten-apothekers geroemd worden als de ruggengraat van het bedrijf – dan is dit op z’n minst schandalig te noemen,” aldus Broeckhove. “Het personeel dat dagdagelijks tientallen apothekers en klanten van geneesmiddelen bevoorraadt, voelt zich onveilig en niet gerespecteerd. Dat moet nu stoppen! Het zijn strijders, ja, maar zonder wapens of schild…”

Waarom actie?

 • Chauffeurs: zij leveren al heel lang strijd om degelijk beschermingsmateriaal te bekomen, zoals handgels en kwalitatieve mondmaskers. Zij komen dagelijks in contact met tientallen apothekers en klanten, en werken systematisch meer uren dan waarvoor ze betaald worden. Ze voelen zich onveilig op de werkvloer én bij de apothekers. Ze zijn fysiek en emotioneel uitgeput. 
 • Chauffeurs die hun rondes dag na dag gewijzigd zien worden, zonder voorafgaand sociaal overleg, waardoor privésituaties om de haverklap wijzigen.
 • Magazijnmedewerkers: elke magazijnmedewerker kreeg 5 stoffen mondmaskers. Véél te weinig om hun job veilig uit te voeren. Ze kochten dan maar zelf mondmaskers.
 • Telewerk: verplicht door de wetgever, maar Febelco talmde veel te lang. Gevolg? Een clusterbesmetting, met meerdere besmettingen en noodzakelijke quarantaine van een aantal medewerkers.
 • Het regent ‘collectieve dossiers’, die grenzen aan wat menselijk mogelijk is, en die vermoedelijk wettelijk niet door de beugel kunnen.
 • De zo goed als afwezige sociale dialoog.

Het coronavirus is géén spelletje. “Het is een pandemie, waar levens op het spel staan,” zegt Elien Broeckhove. “Zonder degelijk preventiebeleid en zonder kwalitatief beschermingsmateriaal zal ook hier het virus niet teruggedrongen worden.  De (dikwijls) noodzakelijke medicatie - dat vaak met spoed beschikbaar én geleverd moet zijn - moet nu vervoerd worden door ‘strijders’ die zich onveilig, en fysiek en mentaal uitgeput voelen. Dat is ongehoord. Daar komen – letterlijk en figuurlijk -  ongelukken van.”

Militanten verdelen zelf aangekochte mondmaskers

Op donderdag 17 december voert het personeel dus actie tegen het wanbeleid van de Febelco-bazen. Ze zullen zelf aangekochte mondmaskers verdelen aan onderstaande vestigingen van Febelco. “De gezondheid van de medewerkers, én dat van de bevolking, is geen speelbal in de strijd om euro’s en het maken van winsten om aandeelhouders tevreden te stellen,” aldus vakbondssecretaris Elien Broeckhove.

Algemene sectorinformatie

Paritair comité 321 is bevoegd voor werknemers en werkgevers die als groothandelaar-verdeler geneesmiddelen verhandelen.

 • Er werken ongeveer 2.500 werknemers in deze sector. Een derde arbeiders, twee derde bedienden.
 • De sector telt zo'n 25-tal ondernemingen.
 • Het grootste bedrijf van de sector is Febelco.

Onder groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen dient te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, houder van een vergunning voor de handel in of de verdeling van geneesmiddelen in het groot, afgeleverd door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin ter uitvoering van de reglementering betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.

Onder geneesmiddelen dient te worden verstaan elk drogerij, zelfstandigheid, bereiding of samenstelling die wordt voorgesteld genezende of voorbehoedende eigenschappen te bezitten, onverschillig of zij voor de geneeskunde voor mens of dier is bestemd en zoals wordt bedoeld door voormelde reglementering.

De werkgevers die meerdere economische activiteiten uitoefenen ressorteren onder de werkingssfeer van dit paritair comité voor wat de werknemers aangaat die zij tewerkstellen met het oog op het nakomen van hun verplichtingen als groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen.

Personalization