Welkom bij PC321 - groothandelaars en verdelers van geneesmiddelen!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Professor Marc Van Ranst voorstander verplichting mondmaskers in winkels

"Het dragen van een mondmasker is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het winkelpersoneel zal eerst het goede voorbeeld moeten geven," vertelt professor Van Ranst in de nieuwe podcast van ACV Puls. "Op plaatsen waar het moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden is het een goede zaak om mondmaskers te dragen." Uit een recente enquête van ACV Puls blijkt dat in meer dan 75% van de winkels de afstand van 1,5 meter niet bewaard kan worden. Dat baart niet alleen het personeel, maar ook de vakbonden en klanten grote zorgen. 

"Momenteel is het mondmasker enkel aangeraden omdat als men zich aan de regels houdt, we normaal gezien 1,5m afstand kunnen houden in de winkels. Maar wanneer we meer en meer mensen zien in de supermarkten, ben ik wel voorstander om het daar verplicht te maken. We zien dat het werkt," aldus Van Ranst. "Op de trein is het een normale zaak geworden, dus het kan." 

Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke distributie bij ACV Puls heeft het over de verslapping van het opvolgen van de maatregelen. Van Ranst is hierover formeel: "We horen verder de maatregelen op te volgen, bijvoorbeeld het bij de hand nemen van een winkelkar. Dat is nog beter dan het dragen van mondmaskers. Het is een en-en-verhaal."

 De professor is positief over de opvolging van de wetenschappelijke adviezen aan de overheid: "Niet elk advies kan 100% opgevolgd worden. Er is een wetenschappelijke realiteit en politici die met andere factoren rekening zullen houden."

Voor zowel ACV Puls en Marc Van Ranst is het duidelijk: "Mensen die werken in de winkels en grootwarenhuizen, werken in essentiële sectoren. De klant is dan wel koning maar we zijn allemaal mensen die mekaar niet ziek willen maken. Wanneer we samenkomen op een kleine plaats is het fijn om uit respect voor mekaar een mondmasker te dragen", aldus Van Ranst.

Algemene sectorinformatie

Paritair comité 321 is bevoegd voor werknemers en werkgevers die als groothandelaar-verdeler geneesmiddelen verhandelen.

  • Er werken ongeveer 2.500 werknemers in deze sector. Een derde arbeiders, twee derde bedienden.
  • De sector telt zo'n 25-tal ondernemingen.
  • Het grootste bedrijf van de sector is Febelco.

Onder groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen dient te worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, houder van een vergunning voor de handel in of de verdeling van geneesmiddelen in het groot, afgeleverd door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin ter uitvoering van de reglementering betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.

Onder geneesmiddelen dient te worden verstaan elk drogerij, zelfstandigheid, bereiding of samenstelling die wordt voorgesteld genezende of voorbehoedende eigenschappen te bezitten, onverschillig of zij voor de geneeskunde voor mens of dier is bestemd en zoals wordt bedoeld door voormelde reglementering.

De werkgevers die meerdere economische activiteiten uitoefenen ressorteren onder de werkingssfeer van dit paritair comité voor wat de werknemers aangaat die zij tewerkstellen met het oog op het nakomen van hun verplichtingen als groothandelaar-verdeler in geneesmiddelen.

Personalization