Welkom bij PC 312 - warenhuizen!

Er komt iets aan! from ACV PULS on Vimeo.

Algemene sectorinformatie

Het paritair comité 312 warenhuizen kent nog maar vier ondernemingen: Carrefour, Hema, Inno en Cora.

PC 312 is bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de ondernemingen waar gewoonlijk ten minste drie onderscheiden handelstakken worden geëxploiteerd en waar het arbeiders- en bediendepersoneel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is tewerkgesteld.

Onder dat paritair comité ressorteren niet de werklieden die, voor zover zij een activiteit uitoefenen welke onder een ander paritair comité valt dan het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders, tewerkgesteld zijn in afdelingen van de onderneming, die zich bezighouden met de fabricage, de bewerking, het onderhoud of de bouw en die het kenmerk van een zelfstandige exploitatie-eenheid vertonen, d.w.z. wanneer de activiteit verschilt van de distributie.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.