Welkom bij PC 202.01 - middelgrote leveringsbedrijven!

Er komt iets aan! from ACV PULS on Vimeo.

Algemene sectorinformatie

De voedingswinkels van ondernemingen vanaf 20 werknemers ressorteren onder het paritair comité 202.01. Denk aan AD-Delhaize met 20 werknemers.

Let op: ondernemingen met ten minste twee winkels en ten minste 25 werknemers vallen onder het paritair comité 202.

Kijk voor de zekerheid even op je jaarlijkse fiche 218.10 die de werkgever je in het voorjaar zal overhandigen.

PC 202.01 Middelgrote Levensmiddelenbedrijven is bevoegd voor de bedienden en hun werkgevers waarvan de ondernemingsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen, met uitzondering van de ondernemingen bestaande uit een maatschappelijke zetel en minstens twee bijhuizen.

Voor de toepassing van dit besluit wordt voor de begrippen "de algemene kleinhandel in voedingswaren" en "minstens twintig werknemers" verwezen naar de omschrijvingen bedoeld in het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, opgericht bij het koninklijk besluit van 22 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 juli 1983 en 2 december 1993.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.