Werkgevers distributie weigeren fatsoenlijk akkoord voor werknemers

In de voedingswinkels wordt prachtig werk verzet in volle coronacrisis. "Toch stellen we vast dat de werkgeversvereniging Comeos nog altijd geen fatsoenlijk akkoord wil sluiten voor de sector", zegt Kristel Van Damme van de vakbond ACV Puls. "Wij dringen aan op een akkoord dat in verhouding staat tot de inspanningen die de werknemers dag na dag leveren. Werknemers die hun gezondheid op het spel zetten. Er wordt geen rekening gehouden met de boosheid van de medewerkers noch met het risico dat ze iedere dag lopen".

Wat de werkgevers tot nu op toe op tafel hebben gelegd, is ronduit te weinig, zegt de vakbond. Sommige winkelbedrijven hebben zelf al de openingsuren lokaal of nationaal beperkt. Maar het lukt Comeos blijkbaar niet om een gezamenlijke aanbeveling hierover op te stellen voor de bedrijven uit te sector. "Onze vraag is deze: vroeger sluiten, geen openingen op zondag; dit om het personeel even te laten uitblazen. Uiteraard zonder loonverlies.

De werkgevers blijven zeggen dat ze geen vragende partij zijn om winkels te openen tussen 7.00u en 22.00u, maar willen ook geen gemeenschappelijk signaal geven aan de regering om die de daarover genomen maatregel in te trekken". 

Extra verlof

Een voorstel over mogelijke extra verlofdagen is ook niet aanvaardbaar voor ACV Puls. "Wat er op dat punt wordt aangeboden, geldt nog niet voor alle voedingswinkels en evenmin voor de bedrijven uit paritair comité 311 die nu nog open zijn", stelt Van Damme. "Wij willen gelijke beloning voor gelijk werk/risico. Niet alle werkgevers zien dat zo, moeten we constateren. Ze willen alleen compensaties regelen voor werknemers die direct contact hebben met klanten, waardoor een deel van het personeel wordt uitgesloten. Onaanvaardbaar. We vinden het ook niet kunnen dat studenten, stagiairs, mensen met tijdelijke contracten en interimmers die er minder dan 3 maanden zijn, zouden worden uitgesloten. Het virus maakt géén onderscheid. Wij aanvaarden geen voorstellen die groepen werknemers discrimineren".

De werkgevers van Comeos stellen nu 5 extralegale vakantiedagen voor, meer bepaald voor voltijdse prestaties tussen 13 maart en 30 juni 2020. Voor deeltijds werk en onvolledige periodes zou dit in verhouding worden toegekend. "Voor ons is dat een minimum, geen maximum", onderstreept ACV Puls.

Onderhandelingen met bedrijven

Vanaf vandaag, maandag 30 maart, zal het gemeenschappelijk vakbondsfront de bedrijven aanspreken om op bedrijfsniveau over diverse punten te onderhandelen. Over een beperking van de openingsuren zonder loonverlies. En ook over een betere compensatie in de vorm van voldoende extra verlof. 

"Het spreekt vanzelf dat we ook blijven eisen dat de bedrijven al het nodige doen om maatregelen te nemen en na te leven die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de werknemers. Dat blijft de absolute prioriteit!".

De vakbond begrijpt in het geheel niet dat de werkgevers niet bij machte zijn om sectorale oplossingen te vinden. "Voor de werkgevers telt blijkbaar eerst de concurrentie met andere spelers.  Er is geen aandacht voor solidariteit, en de werknemers zijn al weer de dupe".

Personalization