Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

145.04 - Parken en tuinen

Sectorakkoord 2021-2022: wat verandert er voor de werknemers in de land- en tuinbouw?

©Shutterstock

Loonsverhoging en coronapremie

Op 1 januari 2022 verhogen de lonen met 0,4%. Ofschoon dit slechts een habbekrats is, deden de werkgevers hier moeilijk over, maar uiteindelijk stemden ze toe. Omdat er op hetzelfde moment ook een indexering is van de lonen met 3,22% zal je loon vanaf januari 2022 stijgen met 3,62%. Hieronder vind je:

Het sectorakkoord loopt over 2021-2022 en de werkgevers waren niet bereid om de loonsverhoging met 0,4% met terugwerkende kracht toe te kennen voor 2021. Na lange onderhandelingen bereikten we een compromis. De loonsverhoging voor 2021 wordt omgezet in een coronapremie. Dit is een netto vergoeding van 150 euro (175 euro voor parken en tuinen) die wordt uitbetaald in de vorm van consumptiecheques. Werk je deeltijds of heb je niet de ganse referteperiode (1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021) gewerkt, dan wordt je coronapremie verhoudingsgewijs berekend. Wie halftijds werkt, krijgt zo 75 euro.

De coronapremie wordt opgeladen op de kaart waar ook je ecocheques op staan. In tegenstelling tot de ecocheques worden de consumptiecheques in heel wat winkels aanvaard zoals bijvoorbeeld Aldi, Colruyt, …

Tweede pensioenpijler

Sedert 2008 storten de werkgevers voor elke individuele werknemer een bijdrage voor de opbouw van een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen. Vandaag bedraagt deze bijdrage 2% van het loon dat je verdient. De werkgevers waren bereid om dit in kleine stapjes op te trekken. Op 1 juli 2022 wordt de werkgeversbijdrage voor het aanvullend pensioen 2,1% en op 1 januari 2023 wordt het 2,2%.

Automatisering bestaanszekerheid

Reeds jaren vragen we de automatisering van de uitbetaling bestaanszekerheid bij langdurige ziekte en bij sommige vormen van tijdelijke werkloosheid. De reden hiervoor is dat we telkens opnieuw moeten vaststellen dat veel werknemers niet krijgen waar ze recht op hebben. Sommige werkgevers “vergeten” doodleuk om deze bestaanszekerheidsvergoeding te betalen of interpreteren de cao foutief die de bestaanszekerheid regelt. Wij willen dat elke werknemer krijgt waar hij/zij recht op heeft. Dank zij automatisering is dit perfect mogelijk.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers

Sedert 2014 bestaat er een akkoord met de werkgevers om maatregelen te nemen zodat oudere werknemers langer aan de slag kunnen blijven. Ofwel kiezen oudere werknemers voor bijkomende vorming. Ofwel kiezen ze voor extra vakantiedagen. In beide gevallen is er behoud van het loon.

Het aantal dagen is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de anciënniteit in de sector.

45 jaar oud en 10 jaar anciënniteit in de land- en tuinbouwsector 1 dag
50 jaar oud en 15 jaar anciënniteit in de land- en tuinbouwsector 2 dagen
55 jaar oud en 15 jaar anciënniteit in de land- en tuinbouwsector 3 dagen

Waar we in het verleden de werkgevers om de 2 jaar moesten vragen of ze dit systeem wilden verlengen, hebben we bekomen dat deze regeling nu voor onbepaalde duur geldt.

Landingsbaan

De cao betreffende de landingsbaan werd verlengd tot 30 juni 2023. Dankzij de landingsbaan kan je als oudere werknemer minder uren presteren tot je pensioenleeftijd en krijg je eveneens een uitkering van de RVA. 

Voorwaarden: 

  • 55 jaar of ouder zijn en je arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of tot een halftijdse betrekking.

EN

  • ofwel 35 jaar beroepsverleden hebben als loontrekkende 
  • ofwel 20 jaar nachtarbeid verricht hebben
  • ofwel een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens 5 jaar over de laatste 10 jaar, of gedurende minstens 7 jaar over de laatste 15 jaar. 

 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

De stelsels van brugpensioen werden verlengd tot 30 juni 2023: 

  • SWT vanaf 62 jaar met 40 jaar loopbaan als loontrekkende (man) of 37 jaar (vrouw) in 2021 / 38 jaar (vrouw) in 2022
  • SWT vanaf 60 jaar - 40 jaar loopbaan als loontrekkende
SWT vanaf 58 jaar - medische redenen en 35 jaar loopbaan als loontrekkende 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.