Aanbeveling van de sociale partners in de groene sectoren

©Shutterstock

De sociale partners (werkgevers én werknemers) van de sectoren Landbouw en Tuinbouw hebben op 30 april aanbevelingen opgesteld. De sociale partners:

- Erkennen dat de omstandigheden waarin de werkgevers en de werknemers in de groene sectoren op vandaag moeten functioneren door de coronacrisis , zeer uitzonderlijk zijn;

- stellen vast dat de Paritaire Comités 144 en 145 erkend werden als cruciale sectoren omdat bepaalde deelsectoren essentieel zijn om de voedselvoorziening in ons land niet in het gedrang te laten komen;

- vragen met aandrang aan allen die op vandaag actief zijn in de groene sectoren, de regels en de voorschriften wat betreft hygiëne, social distancing, desinfectering, enz. nauwgezet te respecteren. Het is in deze periode erg belangrijk de gezondheid van iedereen voorop te stellen. De sociale partners verwijzen in dit verband ook naar de Generieke Gids die voorbereid is door de Hoge raad voor Preventie en Bescherming en die aanvaard is door de G10. De sociale partners wijzen ook in het bijzonder op de specifieke regels in verband met de verplaatsingen  naar en van het veld en deze aangaande de huisvesting.

- beseffen dat in moeilijke omstandigheden er veel gevraagd wordt van iedereen, ook van de medewerkers. Het is belangrijk in deze situatie de werknemers gemotiveerd te houden.

De sociale partners bevelen aan om in deze moeilijke periode op ondernemingsvlak afspraken te maken over een vorm van appreciatie. Ze wijzen op de mogelijkheid om aan de vaste werknemers een premie, een toeslag of een ander voordeel te geven bovenop de thans bestaande sectorale afspraken aangaande de loon- en arbeidsvoorwaarden, in zoverre de economische situatie dit toelaat.

- benadrukken de bezorgdheden van de bedrijfsleiders om maximaal hun personeelsbestand te kunnen behouden na de corona-crisis.

- leggen er de nadruk op dat de groene sectoren deze moeilijke periode alleen kunnen doorkomen dank zij de inzet van iedereen in de onderneming en ook vooral van de medewerkers.

 

Personalization