Ouderschapsverlof flexibeler sinds 1 juni

©Shutterstock

Tot nu toe kon je ouderschapsverlof opnemen:

  • hetzij voltijds (gedurende maximum 4 maanden)
  • hetzij halftijds (gedurende maximum 8 maanden en op voorwaarde dat je voltijds tewerkgesteld bent)
  • hetzij 1/5 (gedurende maximum 20 maanden en op voorwaarde dat je voltijds tewerkgesteld bent)

Vanaf 1 juni is het ook mogelijk 1/10 ouderschapsverlof op te nemen (dus ½ dag per week of 1 dag om de 2 weken) gedurende maximum 40 maanden.

Het is ook mogelijk om de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren. In dat geval stelt men dat 1 maand voltijds = 2 maand halftijds = 5 maand 1/5 = 10 maand 1/10.

Een voltijdse werknemer kan dus bijvoorbeeld voor hetzelfde kind ouderschapsverlof opnemen gedurende :

  • 1 maand voltijds en 30 maanden 1/10
  • 2 maanden voltijds en 20 maanden 1/10
  • 2 maanden halftijds en 30 maanden 1/10

LET OP! In tegenstelling tot de andere vormen van ouderschapsverlof heb je voor 1/10 ouderschapsverlof wel het akkoord van de werkgever nodig. Als de werkgever weigert, moet hij zijn beslissing schriftelijk meedelen aan de werknemer binnen de maand volgend op de schriftelijke vraag van de werknemer.

Voor meer informatie, meer bepaald over voorwaarden, vergoedingen en formaliteiten, kan je altijd gaan kijken op de website van de RVA.

Personalization