Tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus: praktische info

©Shutterstock

Wegens de maatregelen die de regering genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft jullie onderneming jullie in tijdelijke werkloosheid moeten plaatsen. De regering nam ook gelijke maatregelen voor alle werknemers die de gevolgen ondergaan van deze crisis :

  • Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen de tijdelijke werkloosheidsstelsels. De tijdelijke werkloosheid die wordt ingeroepen ten gevolge van het coronavirus zal beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
  • Ongeacht of je arbeider of bediende bent, je krijgt een uitkering die overeenkomt met 70% van je loon. Daar bovenop is een aanvulling van 5,63 EUR per dag voorzien voor alle werknemers.
  • Deze periode van tijdelijke werkloosheid heeft geen gevolgen voor je jaarlijkse vakantie en je vakantiegeld. Je aantal vakantiedagen et en vakantiegeld in 2021 worden dus niet verlaagd door deze periode van tijdelijke werkloosheid.
  • Er is geen voorwaarde meer om aanspraak te maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Elke getroffen werknemer heeft hier recht op !

Gelet op het hoge aantal aanvragen dat ACV krijgt te verwerken, werd er een vereenvoudigde en snellere methode ingevoerd. Wij stellen alles in het werk om de dossiers zo spoedig mogelijk te behandelen, en willen je alvast bedanken voor je geduld. 

Klik hier om een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen

Indien je nog geen lid bent, vul dan hier het inschrijvingsformulier in.

Alle info bevindt zich hier: www.hetacv.be/coronavirus 

Personalization