Sectorale onderhandelingen 2019-2020 in de technische land- en tuinbouwwerk

©Shutterstock

Op donderdag 27 juni 2019 tekenden de sociale partners voor de technische land- en tuinbouwwerken (PC 132) een akkoord voor 2019-2020.

Wat zit er voor de werknemers in?

 • Inzake koopkracht :
 • Zowel de minimumuurlonen als de werkelijk betaalde uurlonen stijgen met 0,15 euro vanaf 1 juli 2019
 • De premies stijgen met 1,1% vanaf 1 juli 2019
 • De anciënniteitsverhogingen die worden toegepast op de minimumlonen worden vanaf 1 juli 2019 uitgebreid tot 40 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming;
 • vanaf 1 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,03 euro
 • vanaf 5 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,05 euro
 • vanaf 10 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,15 euro
 • vanaf 15 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,25 euro
 • vanaf 20 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,38 euro
 • vanaf 25 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,50 euro
 • vanaf 30 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,65 euro
 • vanaf 35 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 0,80 euro
 • vanaf 40 jaar anciënniteit: minimumuurloon + 1,00 euro
 • De bijdrage van de werkgever voor de tweede pensioenpijler stijgt vanaf 1 januari 2020 naar 2% van je brutoloon; de extra spaarpot bij pensionering wordt groter!
 • Vanaf 1 juli 2019 is er voor alle vormen van vervoer een tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer vanaf 1 km. Wie met de fiets naar het werk rijdt, zal de fietsvergoeding zien stijgen tot 0,24 EURO per afgelegde kilometer
 • Invoering van een plan voor oudere werknemers waarbij iemand vanaf 45 jaar en 10 jaar anciënniteit in de sector recht heeft op extra verlof. Deze afspraak geldt vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2021.
 • 45 jaar en 10 jaar anciënniteit in de sector: jaarlijks 1 dag extra verlof
 • 50 jaar en 15 jaar anciënniteit in de sector: jaarlijks 2 dagen extra verlof
 • 55 jaar en 15 jaar anciënniteit in de sector: jaarlijks 3 dagen extra verlof

De cao die SWT (brugpensioen) in de sector mogelijk maakt, is verlengd tot 31 december 2020.

De cao’s werden samen met het akkoord getekend om er maximaal voor te zorgen dat de werknemers krijgen waar ze recht op hebben.

Personalization