Sectorale onderhandelingen 2019-2020 in de land- en tuinbouw

©Shutterstock

Op donderdag 4 juli 2019 tekenden de sociale partners voor de land- en tuinbouw een akkoord voor 2019-2020.

Wat zit er voor de werknemers in?

 • Inzake koopkracht
  • zowel de minimumlonen als de werkelijk betaalde lonen stijgen met 1,1% vanaf 1 juli 2019
  • de anciënniteitsverhogingen die worden toegepast op de minimumlonen worden vanaf 1 juli 2019 uitgebreid tot 40 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming; per schijf van 5 jaar anciënniteit stijgt het loon telkens met 0,5%
  • de bijdrage van de werkgever voor de tweede pensioenpijler stijgt vanaf 1 januari 2020 naar 2% van je brutoloon; de extra spaarpot bij pensionering wordt groter!
  • eind 2020 zal de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer opgetrokken worden van 65% naar 70% van een treinabonnement. Wie met de fiets naar het werk rijdt, zal de fietsvergoeding zien stijgen tot 0,24 euro per afgelegde kilometer
  • in de loop van 2020 wordt de tussenkomst van de werkgever in het onderhoud van de werkkledij in alle groene subsectoren gelijk getrokken tot het hoogste bedrag dat vandaag 3,91 euro per week bedraagt.
 • Bij tijdelijke werkloosheid en bij ziekte is er recht op een aanvullende financiële vergoeding. Velen krijgen vandaag niet waar ze recht op hebben. Daarom zal de mogelijkheid tot automatisering worden onderzocht. Iedereen moet zonder veel administratieve rompslomp krijgen waar hij of zij recht op heeft.
 • Het plan voor oudere werknemers waarbij iemand vanaf 45 jaar en 10 jaar anciënniteit in de sector recht heeft op extra verlof of vorming, wordt met 3 jaar verlengd tot 31 december 2021.
 • De cao’s die SWT (brugpensioen) in de sector mogelijk maken, zijn maximaal verlengd tot 31 december 2020.
 • De cao die een landingsbaan mogelijk moet maken vanaf 55 / 57 jaar, is maximaal verlengd tot 31 december 2020.
De belangrijkste cao’s werden samen met het akkoord getekend om er maximaal voor te zorgen dat de werknemers krijgen waar ze recht op hebben.

Personalization