Welkom bij PC310 - bankensector!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

PC310 cover

Sectorbrochure PC 310

Voor werknemers uit PC 310 vatte ACV Puls de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden samen in een handige brochure. Sectorbrochure PC 310 (editie 2020): loon- en arbeidsvoorwaarden in PC 310.

Pamfletten

Hieronder kan je de pamfletten vinden die we bij ACV Puls uitbrengen over PC310. Dit kan gaan van eisenbundels, tot loonakkoorden, informatie over syndicale premies, en veel meer.

Opmerking: in sommige browsers kan de voorbeeldfunctie linksonder een error veroorzaken. Klik op download rechts om dit te vermijden.
Title Type Size

Digitale nieuwsbrief

Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox!

Ben jij ACV Puls-lid, maar ontving je nog geen sectornieuwsbrief voor bedienden in de banksector?

Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief

 

Algemene sectorinformatie

In België werken ongeveer 64.000 mensen (2016) in de banksector. De meesten werken op de hoofdzetel of in de kantoren van 1 van de 4 grootbanken (BNPPFortis, KBC, ING en Belfius). Daarnaast zijn er nog een tachtigtal grote en kleine banken. Er zijn nog een 6000 tal kantoren (2016) verspreid over heel België. Maar zowel de tewerkstelling als het aantal kantoren is sinds 2000 in een sterk dalende lijn. De lage rente, de digitalisering maar vooral de drang naar kostenbesparingen doet banken overgaan tot (zware) besparingen op personeel. De nieuwe technologieën maken ook dat er meer en meer aan online bankieren wordt gedaan waardoor er steeds meer kantoren gesloten worden.

ACV Puls-aanwezigheid

In bijna alle banken zijn er ACV Puls militanten (vakbondsvrijwilligers) actief. Zij zetten zich iedere dag in om de belangen van hun collega werknemers te verdedigen. De vakbonden zijn tamelijk goed vertegenwoordigd in de banken in België. Duizenden militanten vertegenwoordigen het personeel in ondernemingsraden (OR), comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en vakbondsafvaardigingen (VA). In november 2020 werden sociale verkiezingen georganiseerd waardoor zowel reeds ervaren als nieuwe afgevaardigden werden aangeduid in al die overlegorganen.

Goed om weten

Sinds 1 juli 2017 maken ook de spaarbanken deel uit van het paritair comité (PC) van de banken. Voorheen behoorden zij tot het PC van de spaarbanken maar door de vele fusies en overnames werd het aantal echte spaarbanken zeer klein en drong een samengaan met de banken zich op. Het gaat om 6 bedrijven waarvan de meest gekende zijn: VDK, Argenta, Crelan en Record Bank (dat binnenkort geïntegreerd wordt in ING Bank). Als ACV Puls hebben we er mee voor gezorgd dat deze overgang geen nadelige gevolgen had voor de werknemers uit deze ondernemingen. Er werd een cao afgesloten i.v.m. garanties rond de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de betrokken werknemers.

  • U vindt deze cao hier.

De werknemers tewerkgesteld bij een zelfstandige agent van een bank (of spaarbank) zijn juridisch geen werknemer van die financiële instelling maar werknemer van die zelfstandige agent en vallen om die reden onder het nieuwe PC 341. Dankzij de volharding van ACV Puls zijn we erin geslaagd om de werknemers  van die zelfstandige agenten voor het grootste deel hetzelfde statuut te bezorgen als hun collega's die voor de moederinstelling werken.

  • Voor meer info over PC 341 klik hier
Digitalisering en tewerkstelling

De tewerkstelling in de banken is de jongste jaren stelselmatig afgebouwd. In het verleden was dat hoofdzakelijk door fusies die gepaard gaan met herstructureringen. Die brengen steeds rationalisatie en daarbij afbouw van functies en dus tewerkstelling mee.  Het laatste jaar verdwijnen er steeds meer jobs tgv kostenbesparingen en de doorgedreven digitalisering. Dankzij de opstelling van de vakbonden gebeurt dit meestal op een geleidelijke wijze: zonder afdankingen maar in de vorm van natuurlijke afvloeiingen, zoals eindeloopbaanregelingen, niet vervanging van ontslagnemende werknemers enz.

Als ACV Puls hechten we ook veel aandacht aan vorming en opleiding voor de werknemers uit de sector zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om bij te blijven en mee te evolueren in deze snel evoluerende tijden.

Personalization