142-bank-DR-VA

Welkom bij de banksector - PC 310

In België werken ongeveer 64.000 mensen (2016) in de banksector. De meesten werken op de hoofdzetel of in de kantoren van 1 van de 4 grootbanken (BNPPFortis, KBC, ING en Belfius). Daarnaast zijn er nog een tachtigtal grote en kleine banken. Er zijn nog een 6000 tal kantoren (2016) verspreid over heel België. Maar zowel de tewerkstelling als het aantal kantoren is sinds 2000 in een sterk dalende lijn. De lage rente, de digitalisering maar vooral de drang naar kostenbesparingen doet banken overgaan tot (zware) besparingen op personeel. De nieuwe technologieën maken ook dat er meer en meer aan online bankieren wordt gedaan waardoor er steeds meer kantoren gesloten worden. 

Goed om weten
  • Sinds 1 juli 2017 maken ook de spaarbanken deel uit van het paritair comité (PC) van de banken. Voorheen behoorden zij tot het PC van de spaarbanken maar door de vele fusies en overnames werd het aantal echte spaarbanken zeer klein en drong een samengaan met de banken zich op. Het gaat om 6 bedrijven waarvan de meest gekende zijn: VDK, Argenta, Crelan en Record Bank (dat binnenkort geïntegreerd wordt in ING Bank). Als LBC-NVK hebben we er mee voor gezorgd dat deze overgang geen nadelige gevolgen had voor de werknemers uit deze ondernemingen. Er werd een cao afgesloten i.v.m. garanties rond de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de betrokken werknemers. U vindt deze cao hier.
  • De werknemers tewerkgesteld bij een zelfstandige agent van een bank (of spaarbank) zijn juridisch geen werknemer van die financiële instelling maar werknemer van die zelfstandige agent en vallen om die reden onder het nieuwe PC 341. Dankzij de volharding van LBC-NVK zijn we erin geslaagd om de werknemers  van die zelfstandige agenten voor het grootste deel hetzelfde statuut te bezorgen als hun collega's die voor de moederinstelling werken. Voor meer info over PC 341 klik hier
Digitalisering en tewerkstelling 

De tewerkstelling in de banken is de jongste jaren stelselmatig afgebouwd. In het verleden hoofdzakelijk door fusies die gepaard gaan met herstructureringen en die brengen steeds rationalisatie en daarbij afbouw van functies en dus tewerkstelling mee. 

Het laatste jaar verdwijnen er steeds meer jobs tgv kostenbesparingen en de doorgedreven digitalisering. Dankzij de opstelling van de vakbonden gebeurt dit meestal op een geleidelijke wijze: zonder afdankingen maar in de vorm van natuurlijke afvloeiingen, zoals eindeloopbaanregelingen, niet vervanging van ontslagnemende werknemers enz.

Als LBC-NVK hechten we ook veel aandacht aan vorming en opleiding voor de werknemers uit de sector zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om bij te blijven en mee te evolueren in deze snel evoluerende tijden.

LBC-NVK-aanwezigheid 

De vakbonden zijn tamelijk goed vertegenwoordigd in de banken in België. Duizenden militanten vertegenwoordigen het personeel in ondernemingsraden (OR), comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en vakbondsafvaardigingen (VA). In mei 2016 werden sociale verkiezingen georganiseerd waardoor zowel reeds ervaren als nieuwe afgevaardigden werden aangeduid in al die overlegorganen.  

In bijna alle banken zijn er LBC-NVK militanten actief. Zij zetten zich iedere dag in om de belangen van hun collega werknemers te verdedigen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.