Welkom bij PC 307 - makelarij!

Scrol naar beneden om de volgende sectorinformatie terug te vinden:

  • Laatste nieuws (actualiteit in de sector)
  • Specifieke regelgeving (over oa lonen, vakantiedagen, premies en meer)
  • ACV Puls-publicaties (brochures met nuttige informatie en nieuwsbrieven)
  • Algemene sectorinformatie (weetjes over de geschiedenis en stand van zaken)

Laatste nieuws

Sectorbrochure PC 307

Sectorbrochure sectorale loon – en arbeidsvoorwaarden

Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de voornaamste sectorspecifieke (minimale) loon- en arbeidsvoorwaarden voor bedienden en kaderleden uit het Paritair Comité voor de Makelarij (PC 307) aangevuld met een paar algemene thema’s.

Hoe zit het met je loon? Op hoeveel vakantiedagen heb je recht? Hoe zit het met je recht op tijdskrediet? De antwoorden op deze en andere vragen vind je in deze brochure. Bij vele vragen vind je ook een verwijzing naar verdere informatie op onze website of in handige thematische brochures.

Sectorbrochure sectorale functieclassificatie

Deze brochure bevat de principes van de functieclassificaties, de functieniveaumatrix en de functieomschrijvingen. De functieclassificatie rangschikt sectorale referentiefuncties in de sector en biedt een objectieve basis voor transparante lonen, vastgelegd in barema’s. Alle jobs in de sector worden gelinkt aan deze sectorale referentiefuncties die gelinkt zijn aan loonklassen die gelinkt zijn aan barema’s.

  • Download hier de brochure (editie 2020)

Raadpleeg hem om na te gaan of je juist bent ingeschaald en check vervolgens je barema.

Sectorbrochure PC 307

Digitale nieuwsbrief

Ontvang de meest recente sectorinfo in je mailbox

ACV Puls biedt haar leden een extra service aan. ACV Puls-leden ontvangen - mits we hun (privé)mailadres kennen - regelmatig een digitale nieuwsbrief met informatie over thema's die werknemers werkzaam in het PC 307 aanbelangen. Bijvoorbeeld wanneer er een indexsprong wordt gemaakt en de lonen stijgen.

Ontving je nog geen digitale info over PC 307? Bezorg ons dan snel je mailadres, zodat we je steeds op de hoogte kunnen houden van nieuwtjes uit de sector!
Reeds verschenen nieuwsbrieven:

Kadernieuwsbrief

Ben je aangesloten bij ACV Puls en werk je in een kaderfunctie, als leidinggevende of als professional? Dan ben je vast ook geïnteresseerd in wat we specifiek voor die werknemersgroep te bieden hebben. We houden je hierover graag op de hoogte via de specifieke Kadernieuwsbrief.

Algemene sectorinformatie

In de sector van de verzekeringsmakelaars zijn naar schatting een goeie 20.000 werknemers actief. De meeste werknemers werken in zeer kleine ondernemingen, in heel wat gevallen is er slechts één bediende in dienst van een verzekeringsmakelaar.
Het is dan ook niet evident om een goede vakbondswerking te organiseren in deze sector. In die ondernemingen waar een comité voor preventie en bescherming op het werk, een ondernemingsraad of een syndicale delegatie kan worden opgericht lukt dit veel beter. Alleen zijn die zeldzaam.

De problematiek van de kleine en de grote verzekeringsmakelaars liggen vrij ver uiteen. Vanuit ACV Puls proberen we toch om op sectoraal vlak de noden van de werknemers van zowel de kleine als de grote makelaars te bespreken. In sommige gevallen slagen we erin een akkoord af te sluiten. Er moet echter nog heel wat worden gerealiseerd om de situatie in deze sector gelijk te stellen met deze van bijvoorbeeld de verzekeringssector, die naar inhoud en voorkennis vrij sterk bij PC 307 aanleunt.

Personalization