De verzamelsector Financiën omvat vooral de banken en de verzekeringsinstellingen. Ondanks de branchevervaging en de fusies blijft volgende opdeling naar diverse paritaire comités (PC's) bestaan.

Personalization